Auktion 094A
 • 15.02.2011
 • 12:00
 • München

Design - 'La Dolce Vita'


Ende des Nachverkaufs
17.03.2011
Alle Objekte - Verkauft
Verkauft
<a href='object_detail_Komposition_1956_Sottsass_Ettore__55773__list_objects__M_094A__0__ger__1539920657_1408272868'><span class='helv11u'>Auktion: 094A - M Kat.Nr.: 1</span></a><br />K&uuml;nstler: Sottsass, Ettore<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>10000</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>7500</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.02.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 094A 1 - Sottsass, Ettore
Verkauft
Spiegelobjekt 'ultrafragola'<br /><a href='object_detail_Spiegelobjekt_ultrafragola_Sottsass_Ettore_Poltronova_Pistoia__55612__list_objects__M_094A__0__ger__1539920657_1408272868'><span class='helv11u'>Auktion: 094A - M Kat.Nr.: 5</span></a><br />Hersteller: Poltronova, Pistoia<br />K&uuml;nstler: Sottsass, Ettore<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>4000</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>3500</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.02.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 094A 5 - Sottsass, Ettore - Poltronova, Pistoia
 • Spiegelobjekt 'ultrafragola'

 • Sottsass, Ettore - Poltronova, Pistoia

 • Schätzpreis: 3300 - 4000 €
 • Zuschlag: 3500 €
Verkauft
Lichtobjekt 'Asteroide - Mod. L 012'<br /><a href='object_detail_Lichtobjekt_Asteroide_Mod_L_012_Sottsass_Ettore_Design_Centre_Italien3B_Francesconi_C_Roncadelle__55961__list_objects__M_094A__0__ger__1539920657_1408272868'><span class='helv11u'>Auktion: 094A - M Kat.Nr.: 6</span></a><br />Hersteller: Design Centre, Italien; Francesconi & C., Roncadelle<br />K&uuml;nstler: Sottsass, Ettore<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>3500</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>2500</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.02.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 094A 6 - Sottsass, Ettore - Design Centre, Italien;...
 • Lichtobjekt 'Asteroide - Mod. L 012'

 • Sottsass, Ettore - Design Centre, Italien; Francesconi & C., Roncadelle

 • Schätzpreis: 2500 - 3500 €
 • Zuschlag: 2500 €
Verkauft
Vase 'Shiva'<br /><a href='object_detail_Vase_Shiva_Sottsass_Ettore_B_D_Ediciones_Barcelona__55713__list_objects__M_094A__0__ger__1539920657_1408272868'><span class='helv11u'>Auktion: 094A - M Kat.Nr.: 9</span></a><br />Hersteller: B.D. Ediciones, Barcelona<br />K&uuml;nstler: Sottsass, Ettore<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>500</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>400</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.02.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 094A 9 - Sottsass, Ettore - B.D. Ediciones, Barcelona
Verkauft
Drehstuhl 'Synthesis 45'<br /><a href='object_detail_Drehstuhl_Synthesis_45_Sottsass_Ettore3B_King_Perry_A_Olivetti_Ivrea__55499__list_objects__M_094A__0__ger__1539920657_1408272868'><span class='helv11u'>Auktion: 094A - M Kat.Nr.: 11</span></a><br />Hersteller: Olivetti, Ivrea<br />K&uuml;nstler: Sottsass, Ettore; King, Perry A.<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>600</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>500</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.02.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 094A 11 - Sottsass, Ettore; King, Perry A. - Olivet...
 • Drehstuhl 'Synthesis 45'

 • Sottsass, Ettore; King, Perry A. - Olivetti, Ivrea

 • Schätzpreis: 500 - 600 €
 • Zuschlag: 500 €
Verkauft
Arbeitsstuhl 'Sitdown'<br /><a href='object_detail_Arbeitsstuhl_Sitdown_Sottsass_Ettore_Poltronova_Pistoia__55514__list_objects__M_094A__0__ger__1539920657_1408272868'><span class='helv11u'>Auktion: 094A - M Kat.Nr.: 12</span></a><br />Hersteller: Poltronova, Pistoia<br />K&uuml;nstler: Sottsass, Ettore<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>600</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>350</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.02.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 094A 12 - Sottsass, Ettore - Poltronova, Pistoia
Verkauft
Tischleuchte 'Valigia'<br /><a href='object_detail_Tischleuchte_Valigia_Sottsass_Ettore_Stilnovo_Mailand__55527__list_objects__M_094A__0__ger__1539920657_1408272868'><span class='helv11u'>Auktion: 094A - M Kat.Nr.: 14</span></a><br />Hersteller: Stilnovo, Mailand<br />K&uuml;nstler: Sottsass, Ettore<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>900</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>700</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.02.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 094A 14 - Sottsass, Ettore - Stilnovo, Mailand
Verkauft
Tischlampe 'Madison'<br /><a href='object_detail_Tischlampe_Madison_Sottsass_Ettore_28zugeschrieben29_Targetti_Sankey_s_p_A_Florenz_28zugeschrieben29__55530__list_objects__M_094A__0__ger__1539920657_1408272868'><span class='helv11u'>Auktion: 094A - M Kat.Nr.: 15</span></a><br />Hersteller: Targetti Sankey s.p.A., Florenz (zugeschrieben)<br />K&uuml;nstler: Sottsass, Ettore (zugeschrieben)<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>800</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>550</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.02.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 094A 15 - Sottsass, Ettore (zugeschrieben) - Target...
 • Tischlampe 'Madison'

 • Sottsass, Ettore (zugeschrieben) - Targetti Sankey s.p.A., Florenz (zugeschrieben)

 • Schätzpreis: 500 - 800 €
 • Zuschlag: 550 €
Verkauft
Brosche<br /><a href='object_detail_Brosche_Sottsass_Ettore_Acme_Los_Angeles__55758__list_objects__M_094A__0__ger__1539920657_1408272868'><span class='helv11u'>Auktion: 094A - M Kat.Nr.: 16</span></a><br />Hersteller: Acme, Los Angeles<br />K&uuml;nstler: Sottsass, Ettore<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>200</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>180</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.02.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 094A 16 - Sottsass, Ettore - Acme, Los Angeles
Verkauft
Sofatisch 'Cantone'<br /><a href='object_detail_Sofatisch_Cantone_Sottsass_Ettore_Zanotta_Nova_Milanese__55690__list_objects__M_094A__0__ger__1539920657_1408272868'><span class='helv11u'>Auktion: 094A - M Kat.Nr.: 17</span></a><br />Hersteller: Zanotta, Nova Milanese<br />K&uuml;nstler: Sottsass, Ettore<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>1200</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>700</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.02.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 094A 17 - Sottsass, Ettore - Zanotta, Nova Milanese
Verkauft
Regal 'Carlton'<br /><a href='object_detail_Regal_Carlton_Sottsass_Ettore_Memphis_Mailand__55607__list_objects__M_094A__0__ger__1539920657_1408272868'><span class='helv11u'>Auktion: 094A - M Kat.Nr.: 18</span></a><br />Hersteller: Memphis, Mailand<br />K&uuml;nstler: Sottsass, Ettore<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>9000</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>7800</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.02.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 094A 18 - Sottsass, Ettore - Memphis, Mailand
Verkauft
Tischleuchte 'Pausania'<br /><a href='object_detail_Tischleuchte_Pausania_Sottsass_Ettore_Artemide_Mailand__55155__list_objects__M_094A__0__ger__1539920657_1408272868'><span class='helv11u'>Auktion: 094A - M Kat.Nr.: 19</span></a><br />Hersteller: Artemide, Mailand<br />K&uuml;nstler: Sottsass, Ettore<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>600</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>600</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.02.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 094A 19 - Sottsass, Ettore - Artemide, Mailand
Verkauft
Obstschale 'Gaya'<br /><a href='object_detail_Obstschale_Gaya_Sottsass_Ettore_Up_Up_Massa__55511__list_objects__M_094A__0__ger__1539920657_1408272868'><span class='helv11u'>Auktion: 094A - M Kat.Nr.: 20</span></a><br />Hersteller: Up & Up, Massa<br />K&uuml;nstler: Sottsass, Ettore<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>900</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>800</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.02.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 094A 20 - Sottsass, Ettore - Up & Up, Massa
Verkauft
Tischlampe 'Bay'<br /><a href='object_detail_Tischlampe_Bay_Sottsass_Ettore_Memphis_Mailand__55608__list_objects__M_094A__0__ger__1539920657_1408272868'><span class='helv11u'>Auktion: 094A - M Kat.Nr.: 21</span></a><br />Hersteller: Memphis, Mailand<br />K&uuml;nstler: Sottsass, Ettore<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>900</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>700</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.02.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 094A 21 - Sottsass, Ettore - Memphis, Mailand
Verkauft
Zwölf Platzteller 'Medici'<br /><a href='object_detail_ZwC3B6lf_Platzteller_Medici_Sottsass_Ettore_Swid_Powell_New_York__55520__list_objects__M_094A__0__ger__1539920657_1408272868'><span class='helv11u'>Auktion: 094A - M Kat.Nr.: 23</span></a><br />Hersteller: Swid Powell, New York<br />K&uuml;nstler: Sottsass, Ettore<br />Anzahl der Teile: <b>12<br />Sch&auml;tzpreis: <b>1200</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>700</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.02.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 094A 23 - Sottsass, Ettore - Swid Powell, New York
 • Zwölf Platzteller 'Medici'

 • Sottsass, Ettore - Swid Powell, New York

 • Schätzpreis: 800 - 1200 €
 • Zuschlag: 700 €
Verkauft
Zwei Kerzenleuchter 'Silvershade'<br /><a href='object_detail_Zwei_Kerzenleuchter_Silvershade_Sottsass_Ettore_Swid_Powell_New_York__55614__list_objects__M_094A__0__ger__1539920657_1408272868'><span class='helv11u'>Auktion: 094A - M Kat.Nr.: 24</span></a><br />Hersteller: Swid Powell, New York<br />K&uuml;nstler: Sottsass, Ettore<br />Anzahl der Teile: <b>2<br />Sch&auml;tzpreis: <b>1500</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>1200</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.02.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 094A 24 - Sottsass, Ettore - Swid Powell, New York
 • Zwei Kerzenleuchter 'Silvershade'

 • Sottsass, Ettore - Swid Powell, New York

 • Schätzpreis: 1200 - 1500 €
 • Zuschlag: 1200 €
Verkauft
Stuhl<br /><a href='object_detail_Stuhl_Sottsass_Ettore3B_Sottsass_Associati_Leitner_SC3BCdtirol__55937__list_objects__M_094A__0__ger__1539920657_1408272868'><span class='helv11u'>Auktion: 094A - M Kat.Nr.: 28</span></a><br />Hersteller: Leitner, Südtirol<br />K&uuml;nstler: Sottsass, Ettore; Sottsass Associati<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>500</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>500</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.02.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 094A 28 - Sottsass, Ettore; Sottsass Associati - Le...
Verkauft
Vase 'medusa'<br /><a href='object_detail_Vase_medusa_Sottsass_Ettore_Venini_C_Murano__55512__list_objects__M_094A__0__ger__1539920657_1408272868'><span class='helv11u'>Auktion: 094A - M Kat.Nr.: 29</span></a><br />Hersteller: Venini & C., Murano<br />K&uuml;nstler: Sottsass, Ettore<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>3500</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>2500</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.02.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 094A 29 - Sottsass, Ettore - Venini & C., Murano
Verkauft
<a href='object_detail_Kerzenhalter_Bellotto_Umberto__55768__list_objects__M_094A__0__ger__1539920657_1408272868'><span class='helv11u'>Auktion: 094A - M Kat.Nr.: 32</span></a><br />K&uuml;nstler: Bellotto, Umberto<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>700</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>500</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.02.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 094A 32 - Bellotto, Umberto
Verkauft
Speisebesteck '4900'<br /><a href='object_detail_Speisebesteck_4900_Ponti_Gio_Krupp_Arthur_Mailand__55601__list_objects__M_094A__0__ger__1539920657_1408272868'><span class='helv11u'>Auktion: 094A - M Kat.Nr.: 33</span></a><br />Hersteller: Krupp, Arthur, Mailand<br />K&uuml;nstler: Ponti, Gio<br />Anzahl der Teile: <b>60<br />Sch&auml;tzpreis: <b>1000</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>600</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.02.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH<br />| <a href="index.php?_function=list_objects&amp;Language=ger&amp;_start=20&amp;vars3=094A__M_094A__ger__1&amp;Obj_Kuenstler=&amp;Obj_Kuenstler_Hersteller=&amp;Obj_Hersteller=&amp;&amp;PHPSESSID=0g1g7k44gkualg81rbv9p5tl36">--></a> |
Los: 094A 33 - Ponti, Gio - Krupp, Arthur, Mailand