Auktion 137A
 • 20.02.2018
 • 15:00

Design


Ende des Nachverkaufs
22.03.2018
Alle Objekte - Verkauft
Verkauft
Gartenbank 'Parkbänk Nr. 2', um 1922<br /><a href='object_detail_Gartenbank_ParkbC3A4nk_Nr_2_um_1922_Bensow_Folke_NC3A4fveqvarns_Bruk_Schweden__91208__list_objects__M_137A__0__ger__1539894808_1591071082'><span class='helv11u'>Auktion: 137A - M Kat.Nr.: 4</span></a><br />Hersteller: Näfveqvarns Bruk, Schweden<br />K&uuml;nstler: Bensow, Folke<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>1800</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>1500</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 20.02.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 137A 4 - Bensow, Folke - Näfveqvarns Bruk, Schweden
 • Gartenbank 'Parkbänk Nr. 2', um 1922

 • Bensow, Folke - Näfveqvarns Bruk, Schweden

 • Schätzpreis: 1500 - 1800 €
 • Zuschlag: 1500 €
Verkauft
Armlehnsessel, 1930er Jahre<br /><a href='object_detail_Armlehnsessel_1930er_Jahre_Henningsen_Frits_DC3A4nemark__91228__list_objects__M_137A__0__ger__1539894808_1591071082'><span class='helv11u'>Auktion: 137A - M Kat.Nr.: 6</span></a><br />Hersteller: Dänemark<br />K&uuml;nstler: Henningsen, Frits<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>2000</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>1800</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 20.02.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 137A 6 - Henningsen, Frits - Dänemark
Verkauft
Wandgarderobe 'Paimio', 1928<br /><a href='object_detail_Wandgarderobe_Paimio_1928_Aalto_Alvar_Huonekalu_ja_RakennustyC3B6tehdas_Oy_Turku__91249__list_objects__M_137A__0__ger__1539894808_1591071082'><span class='helv11u'>Auktion: 137A - M Kat.Nr.: 8</span></a><br />Hersteller: Huonekalu-ja Rakennustyötehdas Oy, Turku.<br />K&uuml;nstler: Aalto, Alvar<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>5000</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>2500</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 20.02.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 137A 8 - Aalto, Alvar - Huonekalu-ja Rakennustyöte...
 • Wandgarderobe 'Paimio', 1928

 • Aalto, Alvar - Huonekalu-ja Rakennustyötehdas Oy, Turku.

 • Schätzpreis: 3500 - 5000 €
 • Zuschlag: 2500 €
Verkauft
Sechs Stapelstühle '611', 1929<br /><a href='object_detail_Sechs_StapelstC3BChle_611_1929_Aalto_Alvar_Artek_Helsinki__91257__list_objects__M_137A__0__ger__1539894808_1591071082'><span class='helv11u'>Auktion: 137A - M Kat.Nr.: 9</span></a><br />Hersteller: Artek, Helsinki<br />K&uuml;nstler: Aalto, Alvar<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>2500</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>2000</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 20.02.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 137A 9 - Aalto, Alvar - Artek, Helsinki
 • Sechs Stapelstühle '611', 1929

 • Aalto, Alvar - Artek, Helsinki

 • Schätzpreis: 2000 - 2500 €
 • Zuschlag: 2000 €
Verkauft
Schaukelpferd, 1936<br /><a href='object_detail_Schaukelpferd_1936_Bojesen_Kay_Bojesen_Kay_Kopenhagen__91111__list_objects__M_137A__0__ger__1539894808_1591071082'><span class='helv11u'>Auktion: 137A - M Kat.Nr.: 13</span></a><br />Hersteller: Bojesen, Kay, Kopenhagen<br />K&uuml;nstler: Bojesen, Kay<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>300</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>200</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 20.02.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 137A 13 - Bojesen, Kay - Bojesen, Kay, Kopenhagen
Verkauft
Kleines Regal mit zwei Schubladen und Wandspiegel, um 1936-38<br /><a href='object_detail_Kleines_Regal_mit_zwei_Schubladen_und_Wandspiegel_um_1936_38_Aalto_Alvar_Artek_Helsinki__91122__list_objects__M_137A__0__ger__1539894808_1591071082'><span class='helv11u'>Auktion: 137A - M Kat.Nr.: 14</span></a><br />Hersteller: Artek, Helsinki<br />K&uuml;nstler: Aalto, Alvar<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>1500</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>1200</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 20.02.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 137A 14 - Aalto, Alvar - Artek, Helsinki
 • Kleines Regal mit zwei Schubladen und Wandspiegel, um 1936-38

 • Aalto, Alvar - Artek, Helsinki

 • Schätzpreis: 1200 - 1500 €
 • Zuschlag: 1200 €
Verkauft
Stuhl 'Epa-Bar', 1937 und Hocker, 1930er Jahre<br /><a href='object_detail_Stuhl_Epa_Bar_1937_und_Hocker_1930er_Jahre_Markelius_Sven_28Stuhl29_Stockholms_Nya_JC3A4rnsC3A4ngsfabrik_Stockholm3B_DS_Stahl_DC3A4nemark__91144__list_objects__M_137A__0__ger__1539894808_1591071082'><span class='helv11u'>Auktion: 137A - M Kat.Nr.: 16</span></a><br />Hersteller: Stockholms Nya Järnsängsfabrik, Stockholm; DS Stahl, Dänemark<br />K&uuml;nstler: Markelius, Sven (Stuhl)<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>600</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>250</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 20.02.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 137A 16 - Markelius, Sven (Stuhl) - Stockholms Nya ...
 • Stuhl 'Epa-Bar', 1937 und Hocker, 1930er Jahre

 • Markelius, Sven (Stuhl) - Stockholms Nya Järnsängsfabrik, Stockholm; DS Stahl, Dänemark

 • Schätzpreis: 400 - 600 €
 • Zuschlag: 250 €
Verkauft
Teewagen '100/900', 1937<br /><a href='object_detail_Teewagen_100_900_1937_Aalto_Alvar_Artek_Helsinki__91039__list_objects__M_137A__0__ger__1539894808_1591071082'><span class='helv11u'>Auktion: 137A - M Kat.Nr.: 20</span></a><br />Hersteller: Artek, Helsinki<br />K&uuml;nstler: Aalto, Alvar<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>3800</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>3100</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 20.02.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 137A 20 - Aalto, Alvar - Artek, Helsinki
Verkauft
Deckenleuchte, um 1948<br /><a href='object_detail_Deckenleuchte_um_1948_Tynell_Paavo_Taito_Oy_Helsinki__91200__list_objects__M_137A__0__ger__1539894808_1591071082'><span class='helv11u'>Auktion: 137A - M Kat.Nr.: 32</span></a><br />Hersteller: Taito Oy, Helsinki<br />K&uuml;nstler: Tynell, Paavo<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>2500</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>2200</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 20.02.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 137A 32 - Tynell, Paavo - Taito Oy, Helsinki
Verkauft
Zwei Sessel 'Vostra', 1941<br /><a href='object_detail_Zwei_Sessel_Vostra_1941_Risom_Jens_Knoll_Walter_Herrenberg__91201__list_objects__M_137A__0__ger__1539894808_1591071082'><span class='helv11u'>Auktion: 137A - M Kat.Nr.: 33</span></a><br />Hersteller: Knoll, Walter, Herrenberg<br />K&uuml;nstler: Risom, Jens<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>1800</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>900</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 20.02.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 137A 33 - Risom, Jens - Knoll, Walter, Herrenberg
 • Zwei Sessel 'Vostra', 1941

 • Risom, Jens - Knoll, Walter, Herrenberg

 • Schätzpreis: 1200 - 1800 €
 • Zuschlag: 900 €
Verkauft
Armlehnstuhl 'Rådhusstol', 1941<br /><a href='object_detail_Armlehnstuhl_RC3A5dhusstol_1941_Wegner_Hans_J_PlanmC3B8bel_Aarhus__91203__list_objects__M_137A__0__ger__1539894808_1591071082'><span class='helv11u'>Auktion: 137A - M Kat.Nr.: 35</span></a><br />Hersteller: Planmøbel, Aarhus<br />K&uuml;nstler: Wegner, Hans J.<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>900</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>800</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 20.02.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 137A 35 - Wegner, Hans J. - Planmøbel, Aarhus
 • Armlehnstuhl 'Rådhusstol', 1941

 • Wegner, Hans J. - Planmøbel, Aarhus

 • Schätzpreis: 800 - 900 €
 • Zuschlag: 800 €
Verkauft
Deckenleuchte 'Tivoli', 1949<br /><a href='object_detail_Deckenleuchte_Tivoli_1949_Henningsen_Poul_Poulsen_Louis_Kopenhagen__91204__list_objects__M_137A__0__ger__1539894808_1591071082'><span class='helv11u'>Auktion: 137A - M Kat.Nr.: 36</span></a><br />Hersteller: Poulsen, Louis, Kopenhagen<br />K&uuml;nstler: Henningsen, Poul<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>1200</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>1000</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 20.02.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 137A 36 - Henningsen, Poul - Poulsen, Louis, Kopenh...
 • Deckenleuchte 'Tivoli', 1949

 • Henningsen, Poul - Poulsen, Louis, Kopenhagen

 • Schätzpreis: 1000 - 1200 €
 • Zuschlag: 1000 €
Verkauft
Armlehnsessel 'Portex', 1944<br /><a href='object_detail_Armlehnsessel_Portex_1944_Hvidt_Peter3B_MC3B8lgaard_Nielsen_Orla_Fritz_Hansen_AllerC3B8d__91207__list_objects__M_137A__0__ger__1539894808_1591071082'><span class='helv11u'>Auktion: 137A - M Kat.Nr.: 39</span></a><br />Hersteller: Fritz Hansen, Allerød<br />K&uuml;nstler: Hvidt, Peter; Mølgaard Nielsen, Orla<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>2000</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>1200</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 20.02.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 137A 39 - Hvidt, Peter; Mølgaard Nielsen, Orla - F...
 • Armlehnsessel 'Portex', 1944

 • Hvidt, Peter; Mølgaard Nielsen, Orla - Fritz Hansen, Allerød

 • Schätzpreis: 1500 - 2000 €
 • Zuschlag: 1200 €
Verkauft
Zwei Armlehnstühle 'Y' - 'CH-24', 1950<br /><a href='object_detail_Zwei_ArmlehnstC3BChle_Y_CH_24_1950_Wegner_Hans_J_Hansen_Carl_SC3B8n_Odense__91209__list_objects__M_137A__0__ger__1539894808_1591071082'><span class='helv11u'>Auktion: 137A - M Kat.Nr.: 40</span></a><br />Hersteller: Hansen, Carl & Søn, Odense<br />K&uuml;nstler: Wegner, Hans J.<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>1000</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>2200</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 20.02.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 137A 40 - Wegner, Hans J. - Hansen, Carl & Søn, Od...
 • Zwei Armlehnstühle 'Y' - 'CH-24', 1950

 • Wegner, Hans J. - Hansen, Carl & Søn, Odense

 • Schätzpreis: 800 - 1000 €
 • Zuschlag: 2200 €
Verkauft
Zwei Tischleuchten '9227', um 1950<br /><a href='object_detail_Zwei_Tischleuchten_9227_um_1950_Tynell_Paavo_Idman_Oy_Helsinki__91046__list_objects__M_137A__0__ger__1539894808_1591071082'><span class='helv11u'>Auktion: 137A - M Kat.Nr.: 41</span></a><br />Hersteller: Idman Oy, Helsinki<br />K&uuml;nstler: Tynell, Paavo<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>2500</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>2200</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 20.02.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 137A 41 - Tynell, Paavo - Idman Oy, Helsinki
 • Zwei Tischleuchten '9227', um 1950

 • Tynell, Paavo - Idman Oy, Helsinki

 • Schätzpreis: 2200 - 2500 €
 • Zuschlag: 2200 €
Verkauft
Sessel, um 1952<br /><a href='object_detail_Sessel_um_1952_Arctander_Philip_Vik_Blindheim_Sykkylven_Norwegen_28zugeschrieben29__91210__list_objects__M_137A__0__ger__1539894808_1591071082'><span class='helv11u'>Auktion: 137A - M Kat.Nr.: 42</span></a><br />Hersteller: Vik & Blindheim, Sykkylven, Norwegen (zugeschrieben)<br />K&uuml;nstler: Arctander, Philip<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>6000</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>4000</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 20.02.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 137A 42 - Arctander, Philip - Vik & Blindheim, Sykk...
 • Sessel, um 1952

 • Arctander, Philip - Vik & Blindheim, Sykkylven, Norwegen (zugeschrieben)

 • Schätzpreis: 5000 - 6000 €
 • Zuschlag: 4000 €
Verkauft
Beistelltisch, 1950er Jahre<br /><a href='object_detail_Beistelltisch_1950er_Jahre_Jalk_Grete_Jeppesen_P_MC3B8belfabrik_Kopenhagen__91214__list_objects__M_137A__0__ger__1539894808_1591071082'><span class='helv11u'>Auktion: 137A - M Kat.Nr.: 46</span></a><br />Hersteller: Jeppesen, P., Møbelfabrik, Kopenhagen<br />K&uuml;nstler: Jalk, Grete<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>400</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>250</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 20.02.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 137A 46 - Jalk, Grete - Jeppesen, P., Møbelfabrik,...
 • Beistelltisch, 1950er Jahre

 • Jalk, Grete - Jeppesen, P., Møbelfabrik, Kopenhagen

 • Schätzpreis: 300 - 400 €
 • Zuschlag: 250 €
Verkauft
Drei Satztische, 1950er Jahre<br /><a href='object_detail_Drei_Satztische_1950er_Jahre_Salin_Nyborg__91215__list_objects__M_137A__0__ger__1539894808_1591071082'><span class='helv11u'>Auktion: 137A - M Kat.Nr.: 47</span></a><br />Hersteller: Salin, Nyborg<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>300</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>300</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 20.02.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 137A 47 - Salin, Nyborg
Verkauft
Zwei Schaukelstühle 'FD110', 1951<br /><a href='object_detail_Zwei_SchaukelstC3BChle_FD110_1951_Wanscher_Ole_France_Son_Kopenhagen__91047__list_objects__M_137A__0__ger__1539894808_1591071082'><span class='helv11u'>Auktion: 137A - M Kat.Nr.: 51</span></a><br />Hersteller: France & Son, Kopenhagen<br />K&uuml;nstler: Wanscher, Ole<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>3000</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>2500</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 20.02.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 137A 51 - Wanscher, Ole - France & Son, Kopenhagen
 • Zwei Schaukelstühle 'FD110', 1951

 • Wanscher, Ole - France & Son, Kopenhagen

 • Schätzpreis: 2500 - 3000 €
 • Zuschlag: 2500 €
Verkauft
Pult 'Munkegaard' und Stuhl '3105', 1952-55<br /><a href='object_detail_Pult_Munkegaard_und_Stuhl_3105_1952_55_Jacobsen_Arne_Hansen_Fritz_AllerC3B8d__91223__list_objects__M_137A__0__ger__1539894808_1591071082'><span class='helv11u'>Auktion: 137A - M Kat.Nr.: 55</span></a><br />Hersteller: Hansen Fritz, Allerød<br />K&uuml;nstler: Jacobsen, Arne<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>1200</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>1000</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 20.02.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH<br />| <a href="index.php?_function=list_objects&amp;Language=ger&amp;_start=20&amp;vars3=137A__M_137A__ger__1&amp;Obj_Kuenstler=&amp;Obj_Kuenstler_Hersteller=&amp;Obj_Hersteller=&amp;&amp;PHPSESSID=t4ref1mbaaafkj043hqhrqqns7">--></a> |
Los: 137A 55 - Jacobsen, Arne - Hansen Fritz, Allerød
 • Pult 'Munkegaard' und Stuhl '3105', 1952-55

 • Jacobsen, Arne - Hansen Fritz, Allerød

 • Schätzpreis: 1000 - 1200 €
 • Zuschlag: 1000 €