Auktion 138B
 • 15.05.2018
 • 15:00

Art Nouveau - Art Deco


Ende des Nachverkaufs
14.06.2018
Alle Objekte - Verkauft
Verkauft
Anhänger 'Edelweiss', 1924<br /><a href='object_detail_AnhC3A4nger_Edelweiss_1924_Argy_Rousseau_Gabriel_Paris__92504__list_objects__M_138B__0__ger__1527225733_1182794516'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 93</span></a><br />Hersteller: Argy-Rousseau, Gabriel, Paris<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>900</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>1100</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 93 - Argy-Rousseau, Gabriel, Paris
Verkauft
Aschenbecher 'Fleur ouverte', 1924<br /><a href='object_detail_Aschenbecher_Fleur_ouverte_1924_Argy_Rousseau_Gabriel_Paris__92685__list_objects__M_138B__0__ger__1527225733_1182794516'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 94</span></a><br />Hersteller: Argy-Rousseau, Gabriel, Paris<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>1600</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>1500</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 94 - Argy-Rousseau, Gabriel, Paris
 • Aschenbecher 'Fleur ouverte', 1924

 • - Argy-Rousseau, Gabriel, Paris

 • Schätzpreis: 1300 - 1600 €
 • Zuschlag: 1500 €
Verkauft
Große Fußschale 'Oiseaux de Paradis', 1860-80<br /><a href='object_detail_GroC39Fe_FuC39Fschale_Oiseaux_de_Paradis_1860_80_Baccarat_Cristallerie_de__93372__list_objects__M_138B__0__ger__1527225733_1182794516'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 96</span></a><br />Hersteller: Baccarat, Cristallerie de<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>700</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>380</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 96 - Baccarat, Cristallerie de
 • Große Fußschale 'Oiseaux de Paradis', 1860-80

 • - Baccarat, Cristallerie de

 • Schätzpreis: 500 - 700 €
 • Zuschlag: 380 €
Verkauft
Symbolistische Vase 'Printemps', 1898-1907<br /><a href='object_detail_Symbolistische_Vase_Printemps_1898_1907_Christian_FrC3A8res_Fils_Meisenthal__92679__list_objects__M_138B__0__ger__1527225733_1182794516'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 100</span></a><br />Hersteller: Christian Frères & Fils, Meisenthal<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>1900</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>1250</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 100 - Christian Frères & Fils, Meisenthal
 • Symbolistische Vase 'Printemps', 1898-1907

 • - Christian Frères & Fils, Meisenthal

 • Schätzpreis: 1500 - 1900 €
 • Zuschlag: 1250 €
Verkauft
Likörservice, Karaffe und sechs Gläser, um 1900<br /><a href='object_detail_LikC3B6rservice_Karaffe_und_sechs_GlC3A4ser_um_1900_Damon_Delisle_Paris__92694__list_objects__M_138B__0__ger__1527225733_1182794516'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 103</span></a><br />Hersteller: Damon & Delisle, Paris<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>1200</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>900</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 103 - Damon & Delisle, Paris
 • Likörservice, Karaffe und sechs Gläser, um 1900

 • - Damon & Delisle, Paris

 • Schätzpreis: 900 - 1200 €
 • Zuschlag: 900 €
Verkauft
Sechs Champagnerschalen, um 1900<br /><a href='object_detail_Sechs_Champagnerschalen_um_1900_Damon_Delisle_Paris__92693__list_objects__M_138B__0__ger__1527225733_1182794516'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 104</span></a><br />Hersteller: Damon & Delisle, Paris<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>1200</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>1000</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 104 - Damon & Delisle, Paris
Verkauft
Vase 'Iris et papillon' mit Silbermontierung, 1893<br /><a href='object_detail_Vase_Iris_et_papillon_mit_Silbermontierung_1893_Daum_FrC3A8res_Nancy__92553__list_objects__M_138B__0__ger__1527225733_1182794516'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 106</span></a><br />Hersteller: Daum Frères, Nancy<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>2800</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>2300</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 106 - Daum Frères, Nancy
 • Vase 'Iris et papillon' mit Silbermontierung, 1893

 • - Daum Frères, Nancy

 • Schätzpreis: 2400 - 2800 €
 • Zuschlag: 2300 €
Verkauft
Deckeldose 'Chardons', 1895-96<br /><a href='object_detail_Deckeldose_Chardons_1895_96_BergC3A9_Henri_Daum_FrC3A8res_Nancy__92673__list_objects__M_138B__0__ger__1527225733_1182794516'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 110</span></a><br />Hersteller: Daum Frères, Nancy<br />K&uuml;nstler: Bergé, Henri<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>800</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>550</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 110 - Bergé, Henri - Daum Frères, Nancy
Verkauft
Vase 'Paysage Delft', 1899<br /><a href='object_detail_Vase_Paysage_Delft_1899_Daum_FrC3A8res_Nancy__92664__list_objects__M_138B__0__ger__1527225733_1182794516'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 117</span></a><br />Hersteller: Daum Frères, Nancy<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>1400</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>1000</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 117 - Daum Frères, Nancy
Verkauft
Vase 'Pluviose' oder 'Une pluie', 1900<br /><a href='object_detail_Vase_Pluviose_oder_Une_pluie_1900_BergC3A9_Henri_Daum_FrC3A8res_Nancy__92523__list_objects__M_138B__0__ger__1527225733_1182794516'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 118</span></a><br />Hersteller: Daum Frères, Nancy<br />K&uuml;nstler: Bergé, Henri<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>3000</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>3500</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 118 - Bergé, Henri - Daum Frères, Nancy
 • Vase 'Pluviose' oder 'Une pluie', 1900

 • Bergé, Henri - Daum Frères, Nancy

 • Schätzpreis: 2500 - 3000 €
 • Zuschlag: 3500 €
Verkauft
Vase 'Magnolias', 1900-05<br /><a href='object_detail_Vase_Magnolias_1900_05_Daum_FrC3A8res_Nancy__92384__list_objects__M_138B__0__ger__1527225733_1182794516'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 119</span></a><br />Hersteller: Daum Frères, Nancy<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>2400</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>2200</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 119 - Daum Frères, Nancy
Verkauft
Vase 'Libellule et renoncules jaunes', um 1904<br /><a href='object_detail_Vase_Libellule_et_renoncules_jaunes_um_1904_BergC3A9_Henri3B_Schneider_Ernest_Daum_FrC3A8res_Nancy__92519__list_objects__M_138B__0__ger__1527225733_1182794516'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 124</span></a><br />Hersteller: Daum Frères, Nancy<br />K&uuml;nstler: Bergé, Henri; Schneider, Ernest<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>7000</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>8000</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 124 - Bergé, Henri; Schneider, Ernest - Daum ...
 • Vase 'Libellule et renoncules jaunes', um 1904

 • Bergé, Henri; Schneider, Ernest - Daum Frères, Nancy

 • Schätzpreis: 5000 - 7000 €
 • Zuschlag: 8000 €
Verkauft
Vase 'Neige, Corbeaux', 1905<br /><a href='object_detail_Vase_Neige_Corbeaux_1905_Daum_FrC3A8res_Nancy__92522__list_objects__M_138B__0__ger__1527225733_1182794516'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 125</span></a><br />Hersteller: Daum Frères, Nancy<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>6000</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>5400</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 125 - Daum Frères, Nancy
Verkauft
Deckeldose 'Paysage et Aulnes', 1907<br /><a href='object_detail_Deckeldose_Paysage_et_Aulnes_1907_Daum_FrC3A8res_Nancy__92233__list_objects__M_138B__0__ger__1527225733_1182794516'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 127</span></a><br />Hersteller: Daum Frères, Nancy<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>1000</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>1200</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 127 - Daum Frères, Nancy
Verkauft
Henkelvase, 1910<br /><a href='object_detail_Henkelvase_1910_Daum_FrC3A8res_Nancy__92655__list_objects__M_138B__0__ger__1527225733_1182794516'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 128</span></a><br />Hersteller: Daum Frères, Nancy<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>800</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>650</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 128 - Daum Frères, Nancy
Verkauft
Pokalvase, 1910-15<br /><a href='object_detail_Pokalvase_1910_15_Daum_FrC3A8res_Nancy__91976__list_objects__M_138B__0__ger__1527225733_1182794516'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 130</span></a><br />Hersteller: Daum Frères, Nancy<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>800</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>700</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 130 - Daum Frères, Nancy
Verkauft
Vase, 1910-15<br /><a href='object_detail_Vase_1910_15_Daum_FrC3A8res_Nancy__91980__list_objects__M_138B__0__ger__1527225733_1182794516'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 133</span></a><br />Hersteller: Daum Frères, Nancy<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>400</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>350</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 133 - Daum Frères, Nancy
Verkauft
Vase, um 1910-15<br /><a href='object_detail_Vase_um_1910_15_Daum_FrC3A8res_Nancy__91982__list_objects__M_138B__0__ger__1527225733_1182794516'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 136</span></a><br />Hersteller: Daum Frères, Nancy<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>400</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>300</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 136 - Daum Frères, Nancy
Verkauft
Vase 'Mûres en automne', um 1910<br /><a href='object_detail_Vase_MC3BBres_en_automne_um_1910_Daum_FrC3A8res_Nancy__92550__list_objects__M_138B__0__ger__1527225733_1182794516'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 145</span></a><br />Hersteller: Daum Frères, Nancy<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>1600</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>1200</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 145 - Daum Frères, Nancy
Verkauft
Vase 'Pomme d'api' um 1910<br /><a href='object_detail_Vase_Pomme_dapi_um_1910_Daum_FrC3A8res_Nancy__92549__list_objects__M_138B__0__ger__1527225733_1182794516'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 146</span></a><br />Hersteller: Daum Frères, Nancy<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>1200</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>1300</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 15.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH<br />| <a href="index.php?_function=list_objects&amp;Language=ger&amp;_start=20&amp;vars3=138B__M_138B__ger__1&amp;Obj_Kuenstler=&amp;Obj_Kuenstler_Hersteller=&amp;Obj_Hersteller=&amp;&amp;PHPSESSID=hu3e3n0i28qodpmbqghn6dcbo2">--></a> |
Los: 138B 146 - Daum Frères, Nancy