Auction 036
  • 2003-05-31
  • 12:00

,


Post auction sale until
30.06.2003
1 Object found -> Manufacturer -> Dübbers-Mosaik (zugeschrieben)
  • 1 - 1
Mosaiktisch, um 1952<br /><a href='object_detail_Mosaiktisch_um_1952_Richter_Hesse_Ruth_28zugeschrieben29_DC3BCbbers_Mosaik_28zugeschrieben29__20533__expert_search__M_036__0__eng__1526990574_2002044734'><span class='helv11u'>Auktion: 036 - M Kat.Nr.: 153</span></a><br />Manufacturer: Dübbers-Mosaik (zugeschrieben)<br />Artist: Richter-Hesse, Ruth (zugeschrieben)<br />Number of Parts: <b>1<br />Estimate: <b>180</b> &euro;<br /><b>Unsold object</b><br />City: München<br />Date: 31.05.2003<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Lot: 036 153 - Richter-Hesse, Ruth (zugeschrieben) - Düb...
  • Mosaiktisch, um 1952

  • Richter-Hesse, Ruth (zugeschrieben) - Dübbers-Mosaik (zugeschrieben)

  • Estimate: 150 - 180 €
  • Unsold object