Auction 077B
  • 2008-10-21
  • 12:00


Post auction sale until
20.11.2008
1 Object found -> Manufacturer -> Deutsche Werkstätten, Dresden-Hellerau
  • 1 - 1
Sold
Standuhr, 1908<br /><a href='object_detail_Standuhr_1908_Riemerschmid_Richard_Deutsche_WerkstC3A4tten_Dresden_Hellerau__45649__expert_search__M_077B__0__eng__1524755730_644689237'><span class='helv11u'>Auktion: 077B - M Kat.Nr.: 920</span></a><br />Manufacturer: Deutsche Werkstätten, Dresden-Hellerau<br />Artist: Riemerschmid, Richard<br />Number of Parts: <b>1<br />Estimate: <b>1000</b> &euro;<br />Award:<b>600</b> &euro;<br /><b>Sold object</b><br />City: München<br />Date: 21.10.2008<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
  • Standuhr, 1908

  • Riemerschmid, Richard - Deutsche Werkstätten, Dresden-Hellerau

  • Estimate: 750 - 1000 €
  • Award: 600 €