Auction 075
 • 2008-09-02
 • 12:00

Design


Post auction sale until
02.10.2008
2 Objects found -> Manufacturer -> Finska Handarbetets Vänners vaevestue (zugeschrieben)
 • 1 - 2
Sold
Teppich 'Metsässä Palaa - Burning Forest'<br /><a href='object_detail_Teppich_MetsC3A4ssC3A4_Palaa_Burning_Forest_Ilvessalo_Kirsti_Finska_Handarbetets_VC3A4nners_vaevestue_28zugeschrieben29__44126__expert_search__M_075__0__eng__1529694627_940074396'><span class='helv11u'>Auktion: 075 - M Kat.Nr.: 79</span></a><br />Manufacturer: Finska Handarbetets Vänners vaevestue (zugeschrieben)<br />Artist: Ilvessalo, Kirsti<br />Number of Parts: <b>1<br />Estimate: <b>700</b> &euro;<br />Award:<b>500</b> &euro;<br /><b>Sold object</b><br />City: München<br />Date: 02.09.2008<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
 • Teppich 'Metsässä Palaa - Burning Forest'

 • Ilvessalo, Kirsti - Finska Handarbetets Vänners vaevestue (zugeschrieben)

 • Estimate: 400 - 700 €
 • Award: 500 €
Teppich 'Aikakello - Sonnenuhr'<br /><a href='object_detail_Teppich_Aikakello_Sonnenuhr_Ilvessalo_Kirsti_Finska_Handarbetets_VC3A4nners_vaevestue_28zugeschrieben29__44127__expert_search__M_075__0__eng__1529694627_940074396'><span class='helv11u'>Auktion: 075 - M Kat.Nr.: 80</span></a><br />Manufacturer: Finska Handarbetets Vänners vaevestue (zugeschrieben)<br />Artist: Ilvessalo, Kirsti<br />Number of Parts: <b>1<br />Estimate: <b>700</b> &euro;<br /><b>Unsold object</b><br />City: München<br />Date: 02.09.2008<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
 • Teppich 'Aikakello - Sonnenuhr'

 • Ilvessalo, Kirsti - Finska Handarbetets Vänners vaevestue (zugeschrieben)

 • Estimate: 400 - 700 €
 • Unsold object