Auktion 078
 • 10.11.2008
 • 12:00

,


Ende des Nachverkaufs
10.12.2008
5 Gefundene Objekte -> Hersteller -> Fontana Arte, Mailand
 • 1 - 5
Verkauft
Paar Wandappliquen<br /><a href='object_detail_Paar_Wandappliquen_Ponti_Gio3B_Chiesa_Pietro_Fontana_Arte_Mailand__45714__expert_search__M_078__0__ger__1529473834_1679029365'><span class='helv11u'>Auktion: 078 - M Kat.Nr.: 36</span></a><br />Hersteller: Fontana Arte, Mailand<br />K&uuml;nstler: Ponti, Gio; Chiesa, Pietro<br />Anzahl der Teile: <b>2<br />Sch&auml;tzpreis: <b>2800</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>2800</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 10.11.2008<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 078 36 - Ponti, Gio; Chiesa, Pietro - Fontana Arte,...
 • Paar Wandappliquen

 • Ponti, Gio; Chiesa, Pietro - Fontana Arte, Mailand

 • Schätzpreis: 2200 - 2800 €
 • Zuschlag: 2800 €
Wandapplique<br /><a href='object_detail_Wandapplique_Chiesa_Pietro_Fontana_Arte_Mailand__45723__expert_search__M_078__0__ger__1529473834_1679029365'><span class='helv11u'>Auktion: 078 - M Kat.Nr.: 45</span></a><br />Hersteller: Fontana Arte, Mailand<br />K&uuml;nstler: Chiesa, Pietro<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>2200</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 10.11.2008<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 078 45 - Chiesa, Pietro - Fontana Arte, Mailand
Deckenstrahler<br /><a href='object_detail_Deckenstrahler_Chiesa_Pietro_Fontana_Arte_Mailand__45724__expert_search__M_078__0__ger__1529473834_1679029365'><span class='helv11u'>Auktion: 078 - M Kat.Nr.: 46</span></a><br />Hersteller: Fontana Arte, Mailand<br />K&uuml;nstler: Chiesa, Pietro<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>7000</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 10.11.2008<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 078 46 - Chiesa, Pietro - Fontana Arte, Mailand
Tischleuchte 'Katiuscia'<br /><a href='object_detail_Tischleuchte_Katiuscia_Celada_Gianni_Fontana_Arte_Mailand__45828__expert_search__M_078__0__ger__1529473834_1679029365'><span class='helv11u'>Auktion: 078 - M Kat.Nr.: 150</span></a><br />Hersteller: Fontana Arte, Mailand<br />K&uuml;nstler: Celada, Gianni<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>2000</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 10.11.2008<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 078 150 - Celada, Gianni - Fontana Arte, Mailand
 • Tischleuchte 'Katiuscia'

 • Celada, Gianni - Fontana Arte, Mailand

 • Schätzpreis: 1500 - 2000 €
 • Unverkauftes Objekt
Deckenleuchte 'Shanghai'<br /><a href='object_detail_Deckenleuchte_Shanghai_CP_PR_Associati_Fontana_Arte_Mailand__45845__expert_search__M_078__0__ger__1529473834_1679029365'><span class='helv11u'>Auktion: 078 - M Kat.Nr.: 167</span></a><br />Hersteller: Fontana Arte, Mailand<br />K&uuml;nstler: CP & PR Associati<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>600</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 10.11.2008<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 078 167 - CP & PR Associati - Fontana Arte, Mailand
 • Deckenleuchte 'Shanghai'

 • CP & PR Associati - Fontana Arte, Mailand

 • Schätzpreis: 500 - 600 €
 • Unverkauftes Objekt