Auktion 130A
  • 06.12.2016
  • 14:00
  • München

Schools of Design


Ende des Nachverkaufs
05.01.2017
1 Gefundenes Objekt -> Hersteller -> Knoll International, Stuttgart
  • 1 - 1
Verkauft
Hängesideboard '123', 1947<br /><a href='object_detail_HC3A4ngesideboard_123_1947_Knoll_Florence_Knoll_International_Stuttgart__79109__expert_search__M_130A__0__ger__1531449464_2004925270'><span class='helv11u'>Auktion: 130A - M Kat.Nr.: 179</span></a><br />Hersteller: Knoll International, Stuttgart<br />K&uuml;nstler: Knoll, Florence<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>3000</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>2400</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 06.12.2016<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 130A 179  - Knoll, Florence - Knoll International, S...
  • Hängesideboard '123', 1947

  • Knoll, Florence - Knoll International, Stuttgart

  • Schätzpreis: 2000 - 3000 €
  • Zuschlag: 2400 €