Auktion 124A
  • 08.12.2015
  • 17:00
  • München

Highlights


Ende des Nachverkaufs
07.01.2016
1 Gefundenes Objekt -> Hersteller -> Meißen, KPM
  • 1 - 1
Verkauft
Kaffeeservice, 1903-05<br /><a href='object_detail_Kaffeeservice_1903_05_Riemerschmid_Richard_MeiC39Fen_KPM__80415__expert_search__M_124A__0__ger__1519382803_1644560604'><span class='helv11u'>Auktion: 124A - M Kat.Nr.: 4</span></a><br />Hersteller: Meißen, KPM<br />K&uuml;nstler: Riemerschmid, Richard<br />Anzahl der Teile: <b>29<br />Sch&auml;tzpreis: <b>9000</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>8000</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 08.12.2015<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 124A 4  - Riemerschmid, Richard - Meißen, KPM
  • Kaffeeservice, 1903-05

  • Riemerschmid, Richard - Meißen, KPM

  • Schätzpreis: 7000 - 9000 €
  • Zuschlag: 8000 €