Auktion 096B
 • 31.05.2011
 • 16:00
 • München

Skandinavisches Design - Moderne Kunst


Ende des Nachverkaufs
30.06.2011
3 Gefundene Objekte -> Hersteller -> Od-Möbler A/S
 • 1 - 3
Stuhl 'OD 5301'<br /><a href='object_detail_Stuhl_OD_5301_Ditzel_Nanna3B_Ditzel_JC3B6rgen_Od_MC3B6bler_A_S__57694__expert_search__M_096B__0__ger__1524289874_866007091'><span class='helv11u'>Auktion: 096B - M Kat.Nr.: 83</span></a><br />Hersteller: Od-Möbler A/S<br />K&uuml;nstler: Ditzel, Nanna; Ditzel, Jörgen<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>1500</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 31.05.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 096B 83 - Ditzel, Nanna; Ditzel, Jörgen - Od-Möbl...
 • Stuhl 'OD 5301'

 • Ditzel, Nanna; Ditzel, Jörgen - Od-Möbler A/S

 • Schätzpreis: 650 - 1500 €
 • Unverkauftes Objekt
Verkauft
Stuhl 'OD 5301'<br /><a href='object_detail_Stuhl_OD_5301_Ditzel_Nanna3B_Ditzel_JC3B6rgen_Od_MC3B6bler_A_S__58567__expert_search__M_096B__0__ger__1524289874_866007091'><span class='helv11u'>Auktion: 096B - M Kat.Nr.: 83</span></a><br />Hersteller: Od-Möbler A/S<br />K&uuml;nstler: Ditzel, Nanna; Ditzel, Jörgen<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>650</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>650</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 31.05.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 096B 83 A - Ditzel, Nanna; Ditzel, Jörgen - Od-Möb...
Verkauft
Seltener Hocker 'OD 5301'<br /><a href='object_detail_Seltener_Hocker_OD_5301_Ditzel_Nanna3B_Ditzel_JC3B6rgen_Od_MC3B6bler_A_S_Kopenhagen__57345__expert_search__M_096B__0__ger__1524289874_866007091'><span class='helv11u'>Auktion: 096B - M Kat.Nr.: 84</span></a><br />Hersteller: Od-Möbler A/S, Kopenhagen<br />K&uuml;nstler: Ditzel, Nanna; Ditzel, Jörgen<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>600</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>500</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 31.05.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 096B 84 - Ditzel, Nanna; Ditzel, Jörgen - Od-Möbl...
 • Seltener Hocker 'OD 5301'

 • Ditzel, Nanna; Ditzel, Jörgen - Od-Möbler A/S, Kopenhagen

 • Schätzpreis: 500 - 600 €
 • Zuschlag: 500 €