Auktion 036
  • 31.05.2003
  • 12:00

,


Ende des Nachverkaufs
30.06.2003
1 Gefundenes Objekt -> Hersteller -> Rima, Padua (zugeschrieben)
  • 1 - 1
Verkauft
Drehstuhl, um 1960<br /><a href='object_detail_Drehstuhl_um_1960_Rinaldi_Gastone_28zugeschrieben29_Rima_Padua_28zugeschrieben29__20854__expert_search__M_036__0__ger__1529645365_389265660'><span class='helv11u'>Auktion: 036 - M Kat.Nr.: 474</span></a><br />Hersteller: Rima, Padua (zugeschrieben)<br />K&uuml;nstler: Rinaldi, Gastone (zugeschrieben)<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>450</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>350</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 31.05.2003<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 036 474  - Rinaldi, Gastone (zugeschrieben) - Rima, ...
  • Drehstuhl, um 1960

  • Rinaldi, Gastone (zugeschrieben) - Rima, Padua (zugeschrieben)

  • Schätzpreis: 350 - 450 €
  • Zuschlag: 350 €