Auktion 115A
 • 03.06.2014
 • 15:00
 • München

Skandinavisches Design


Ende des Nachverkaufs
03.07.2014
2 Gefundene Objekte -> Hersteller -> Swedese Möbler, Vaggaryd
 • 1 - 2
Stuhl, um 1955<br /><a href='object_detail_Stuhl_um_1955_EkstrC3B6m_Yngve_28zugeschrieben29_Swedese_MC3B6bler_Vaggaryd_28zugeschrieben29__73777__expert_search__M_115A__0__ger__1518896013_2058781245'><span class='helv11u'>Auktion: 115A - M Kat.Nr.: 112</span></a><br />Hersteller: Swedese Möbler, Vaggaryd (zugeschrieben)<br />K&uuml;nstler: Ekström, Yngve (zugeschrieben)<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>400</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 03.06.2014<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 115A 112 - Ekström, Yngve (zugeschrieben) - Swedes...
 • Stuhl, um 1955

 • Ekström, Yngve (zugeschrieben) - Swedese Möbler, Vaggaryd (zugeschrieben)

 • Schätzpreis: 300 - 400 €
 • Unverkauftes Objekt
Sessel und Ottoman 'Kornett', 1990<br /><a href='object_detail_Sessel_und_Ottoman_Kornett_1990_Petterson_Lasse3B_Notman_Lennart_Swedese_MC3B6bler_Vaggaryd__74553__expert_search__M_115A__0__ger__1518896013_2058781245'><span class='helv11u'>Auktion: 115A - M Kat.Nr.: 132</span></a><br />Hersteller: Swedese Möbler, Vaggaryd<br />K&uuml;nstler: Petterson, Lasse; Notman, Lennart<br />Anzahl der Teile: <b>2<br />Sch&auml;tzpreis: <b>1000</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 03.06.2014<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 115A 132 - Petterson, Lasse; Notman, Lennart - Swed...
 • Sessel und Ottoman 'Kornett', 1990

 • Petterson, Lasse; Notman, Lennart - Swedese Möbler, Vaggaryd

 • Schätzpreis: 900 - 1000 €
 • Unverkauftes Objekt