Auktion 077B
  • 21.10.2008
  • 12:00

Design, Jugendstil - Art D?co


Ende des Nachverkaufs
20.11.2008
1 Gefundenes Objekt -> Künstler -> Bernadotte, Sigvard
  • 1 - 1
Kerzenleuchter, 1930er Jahre<br /><a href='object_detail_Kerzenleuchter_1930er_Jahre_Bernadotte_Sigvard_Jensen_Georg_Kopenhagen__45498__expert_search__M_077B__0__ger__1524748180_140084974'><span class='helv11u'>Auktion: 077B - M Kat.Nr.: 769</span></a><br />Hersteller: Jensen, Georg,  Kopenhagen<br />K&uuml;nstler: Bernadotte, Sigvard<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>2500</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 21.10.2008<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 077B 769  - Bernadotte, Sigvard - Jensen, Georg,  Ko...
  • Kerzenleuchter, 1930er Jahre

  • Bernadotte, Sigvard - Jensen, Georg, Kopenhagen

  • Schätzpreis: 2200 - 2500 €
  • Unverkauftes Objekt