Auktion 134D
  • 12.10.2017
  • 17:00

Design,


Ende des Nachverkaufs
11.11.2017
1 Gefundenes Objekt -> Künstler -> Bernadotte, Sigvard
  • 1 - 1
Verkauft
42 Teile Besteck 'Bernadotte', 1939<br /><a href='object_detail_42_Teile_Besteck_Bernadotte_1939_Bernadotte_Sigvard_Jensen_Georg_Kopenhagen__89081__expert_search__M_134D__0__ger__1534496072_959465683'><span class='helv11u'>Auktion: 134D - M Kat.Nr.: 871</span></a><br />Hersteller: Jensen, Georg, Kopenhagen<br />K&uuml;nstler: Bernadotte, Sigvard<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>1300</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>2000</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 12.10.2017<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 134D 871  - Bernadotte, Sigvard - Jensen, Georg, Kop...
  • 42 Teile Besteck 'Bernadotte', 1939

  • Bernadotte, Sigvard - Jensen, Georg, Kopenhagen

  • Schätzpreis: 1000 - 1300 €
  • Zuschlag: 2000 €