Auktion 077B
  • 21.10.2008
  • 12:00

Design, Jugendstil - Art D?co


Ende des Nachverkaufs
20.11.2008
1 Gefundenes Objekt -> Künstler -> Bussière, Ernest
  • 1 - 1
Verkauft
'Gourde aux lézards', um 1900<br /><a href='object_detail_Gourde_aux_lC3A9zards_um_1900_BussiC3A8re_Ernest_Keller_GuC3A9rin_LunC3A9ville__45034__expert_search__M_077B__0__ger__1524455363_109133639'><span class='helv11u'>Auktion: 077B - M Kat.Nr.: 305</span></a><br />Hersteller: Keller & Guérin, Lunéville<br />K&uuml;nstler: Bussière, Ernest<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>900</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>1900</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 21.10.2008<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 077B 305  - Bussière, Ernest - Keller & Guérin, Lu...
  • 'Gourde aux lézards', um 1900

  • Bussière, Ernest - Keller & Guérin, Lunéville

  • Schätzpreis: 800 - 900 €
  • Zuschlag: 1900 €