Auktion 077B
  • 21.10.2008
  • 12:00

Design, Jugendstil - Art D?co


Ende des Nachverkaufs
20.11.2008
1 Gefundenes Objekt -> Künstler -> Echinger, Hannes
  • 1 - 1
Weihnachtsbecher, 1924<br /><a href='object_detail_Weihnachtsbecher_1924_Echinger_Hannes_Steigerwald_Wilhelm_RegenhC3BCtte__45261__expert_search__M_077B__0__ger__1516362526_1780765181'><span class='helv11u'>Auktion: 077B - M Kat.Nr.: 532</span></a><br />Hersteller: Steigerwald, Wilhelm, Regenhütte<br />K&uuml;nstler: Echinger, Hannes<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>500</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 21.10.2008<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 077B 532 - Echinger, Hannes - Steigerwald, Wilhelm, ...
  • Weihnachtsbecher, 1924

  • Echinger, Hannes - Steigerwald, Wilhelm, Regenhütte

  • Schätzpreis: 400 - 500 €
  • Unverkauftes Objekt