Auktion 096A
 • 31.05.2011
 • 14:00
 • München

Skandinavisches Design - eine Privatsammlung aus Finnland


Ende des Nachverkaufs
30.06.2011
17 Gefundene Objekte -> Künstler -> Finnland
 • 1 - 17
Teppich<br /><a href='object_detail_Teppich_Finnland_Finnland__57759__expert_search__M_096A__0__ger__1513115518_2019549732'><span class='helv11u'>Auktion: 096A - M Kat.Nr.: 2</span></a><br />Hersteller: Finnland<br />K&uuml;nstler: Finnland<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>1200</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 31.05.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 096A 2 - Finnland - Finnland
Verkauft
Teppich<br /><a href='object_detail_Teppich_Sotavalta_Impi_Kiikan_Kutomo_Finnland__57760__expert_search__M_096A__0__ger__1513115518_2019549732'><span class='helv11u'>Auktion: 096A - M Kat.Nr.: 3</span></a><br />Hersteller: Kiikan Kutomo, Finnland<br />K&uuml;nstler: Sotavalta, Impi<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>1500</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>1300</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 31.05.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 096A 3 - Sotavalta, Impi - Kiikan Kutomo, Finnland
Verkauft
Teppich<br /><a href='object_detail_Teppich_Kiikan_Kutyomo_Finnland_Kiikan_Kutyomo_Finnland__57761__expert_search__M_096A__0__ger__1513115518_2019549732'><span class='helv11u'>Auktion: 096A - M Kat.Nr.: 6</span></a><br />Hersteller: Kiikan Kutyomo, Finnland<br />K&uuml;nstler: Kiikan Kutyomo, Finnland<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>1000</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>1000</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 31.05.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 096A 6 - Kiikan Kutyomo, Finnland - Kiikan Kutyomo,...
 • Teppich

 • Kiikan Kutyomo, Finnland - Kiikan Kutyomo, Finnland

 • Schätzpreis: 800 - 1000 €
 • Zuschlag: 1000 €
Stuhl<br /><a href='object_detail_Stuhl_Bryggman_Erik_Finnland__57554__expert_search__M_096A__0__ger__1513115518_2019549732'><span class='helv11u'>Auktion: 096A - M Kat.Nr.: 60</span></a><br />Hersteller: Finnland<br />K&uuml;nstler: Bryggman, Erik<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>800</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 31.05.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 096A 60 - Bryggman, Erik - Finnland
Teppich 'Lampi'<br /><a href='object_detail_Teppich_Lampi_Forss_Heinonen_Maja_Liisa_Finnland__57766__expert_search__M_096A__0__ger__1513115518_2019549732'><span class='helv11u'>Auktion: 096A - M Kat.Nr.: 88</span></a><br />Hersteller: Finnland<br />K&uuml;nstler: Forss-Heinonen, Maja-Liisa<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>600</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 31.05.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 096A 88 - Forss-Heinonen, Maja-Liisa - Finnland
Teppich 'Kehra'<br /><a href='object_detail_Teppich_Kehra_Halme_Leena_Kaisa_Finnland__57767__expert_search__M_096A__0__ger__1513115518_2019549732'><span class='helv11u'>Auktion: 096A - M Kat.Nr.: 89</span></a><br />Hersteller: Finnland<br />K&uuml;nstler: Halme, Leena-Kaisa<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>600</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 31.05.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 096A 89 - Halme, Leena-Kaisa - Finnland
Schale<br /><a href='object_detail_Schale_Gardberg_Bertel_Noormarkun_KC3A4sityC3B6t_Finnland__57512__expert_search__M_096A__0__ger__1513115518_2019549732'><span class='helv11u'>Auktion: 096A - M Kat.Nr.: 100</span></a><br />Hersteller: Noormarkun Käsityöt, Finnland<br />K&uuml;nstler: Gardberg, Bertel<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>400</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 31.05.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 096A 100 - Gardberg, Bertel - Noormarkun Käsityöt...
Verkauft
Paar Kerzenleuchter<br /><a href='object_detail_Paar_Kerzenleuchter_Gardberg_Bertel_Boda_Finnland__57511__expert_search__M_096A__0__ger__1513115518_2019549732'><span class='helv11u'>Auktion: 096A - M Kat.Nr.: 150</span></a><br />Hersteller: Boda, Finnland<br />K&uuml;nstler: Gardberg, Bertel<br />Anzahl der Teile: <b>2<br />Sch&auml;tzpreis: <b>700</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>750</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 31.05.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 096A 150 - Gardberg, Bertel - Boda, Finnland
Verkauft
Aschenbecher<br /><a href='object_detail_Aschenbecher_Gardberg_Bertel_Boda_Finnland__57519__expert_search__M_096A__0__ger__1513115518_2019549732'><span class='helv11u'>Auktion: 096A - M Kat.Nr.: 156</span></a><br />Hersteller: Boda, Finnland<br />K&uuml;nstler: Gardberg, Bertel<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Position: 1. Objekt von <br />Sch&auml;tzpreis: <b>300</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>200</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 31.05.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 096A 156 - Gardberg, Bertel - Boda, Finnland
Kerzenhalter<br /><a href='object_detail_Kerzenhalter_Gardberg_Bertel_Boda_Finnland__57774__expert_search__M_096A__0__ger__1513115518_2019549732'><span class='helv11u'>Auktion: 096A - M Kat.Nr.: 157</span></a><br />Hersteller: Boda, Finnland<br />K&uuml;nstler: Gardberg, Bertel<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Position: 2. Objekt von <br />Sch&auml;tzpreis: <b>400</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 31.05.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 096A 157 - Gardberg, Bertel - Boda, Finnland
Mörser<br /><a href='object_detail_MC3B6rser_Gardberg_Bertel_Boda_Finnland__57775__expert_search__M_096A__0__ger__1513115518_2019549732'><span class='helv11u'>Auktion: 096A - M Kat.Nr.: 158</span></a><br />Hersteller: Boda, Finnland<br />K&uuml;nstler: Gardberg, Bertel<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Position: 3. Objekt von <br />Sch&auml;tzpreis: <b>1200</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 31.05.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 096A 158 - Gardberg, Bertel - Boda, Finnland
Mörser<br /><a href='object_detail_MC3B6rser_Gardberg_Bertel_Noormarkun_KC3A4sityC3B6t_Finnland__57544__expert_search__M_096A__0__ger__1513115518_2019549732'><span class='helv11u'>Auktion: 096A - M Kat.Nr.: 164</span></a><br />Hersteller: Noormarkun Käsityöt, Finnland<br />K&uuml;nstler: Gardberg, Bertel<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>1100</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 31.05.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 096A 164 - Gardberg, Bertel - Noormarkun Käsityöt...
Paar Armlehnstühle<br /><a href='object_detail_Paar_ArmlehnstC3BChle_Nurmesniemi_Antti_Vilka_Oy_Finnland3B_Artek_Helsinki__57479__expert_search__M_096A__0__ger__1513115518_2019549732'><span class='helv11u'>Auktion: 096A - M Kat.Nr.: 168</span></a><br />Hersteller: Vilka Oy, Finnland; Artek, Helsinki<br />K&uuml;nstler: Nurmesniemi, Antti<br />Anzahl der Teile: <b>2<br />Sch&auml;tzpreis: <b>1000</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 31.05.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 096A 168 - Nurmesniemi, Antti - Vilka Oy, Finnland;...
 • Paar Armlehnstühle

 • Nurmesniemi, Antti - Vilka Oy, Finnland; Artek, Helsinki

 • Schätzpreis: 800 - 1000 €
 • Unverkauftes Objekt
Verkauft
Deckenlampe 'Skyflyer'<br /><a href='object_detail_Deckenlampe_Skyflyer_Nummi_Yki_Sanka_Oy_Finnland__57458__expert_search__M_096A__0__ger__1513115518_2019549732'><span class='helv11u'>Auktion: 096A - M Kat.Nr.: 174</span></a><br />Hersteller: Sanka Oy, Finnland<br />K&uuml;nstler: Nummi, Yki<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Position: 1. Objekt von <br />Sch&auml;tzpreis: <b>500</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>350</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 31.05.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 096A 174 - Nummi, Yki - Sanka Oy, Finnland
Verkauft
Hocker 'Lotus'<br /><a href='object_detail_Hocker_Lotus_Nummi_Yki_Sanka_Oy_Finnland__57417__expert_search__M_096A__0__ger__1513115518_2019549732'><span class='helv11u'>Auktion: 096A - M Kat.Nr.: 181</span></a><br />Hersteller: Sanka Oy, Finnland<br />K&uuml;nstler: Nummi, Yki<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Position: 2. Objekt von links<br />Sch&auml;tzpreis: <b>300</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>220</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 31.05.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 096A 181 - Nummi, Yki - Sanka Oy, Finnland
Verkauft
Paar Armlehnstühle<br /><a href='object_detail_Paar_ArmlehnstC3BChle_Nurmesniemi_Antti_Vilka_Oy_Finnland__57475__expert_search__M_096A__0__ger__1513115518_2019549732'><span class='helv11u'>Auktion: 096A - M Kat.Nr.: 184</span></a><br />Hersteller: Vilka Oy, Finnland<br />K&uuml;nstler: Nurmesniemi, Antti<br />Anzahl der Teile: <b>2<br />Sch&auml;tzpreis: <b>800</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>500</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 31.05.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 096A 184 - Nurmesniemi, Antti - Vilka Oy, Finnland
Prototyp-Stuhl<br /><a href='object_detail_Prototyp_Stuhl_Kukkapuro_YrjC3B6_Avarte_Finnland__57420__expert_search__M_096A__0__ger__1513115518_2019549732'><span class='helv11u'>Auktion: 096A - M Kat.Nr.: 205</span></a><br />Hersteller: Avarte, Finnland<br />K&uuml;nstler: Kukkapuro, Yrjö<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>2000</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 31.05.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 096A 205 - Kukkapuro, Yrjö - Avarte, Finnland