Auction 036
 • 2003-05-31
 • 12:00

,


Post auction sale until
30.06.2003
2 Objects found -> Artists -> Jakobsen, Hans Agne (zugeschrieben)
 • 1 - 2
Hängelampe, 1950er Jahre<br /><a href='object_detail_HC3A4ngelampe_1950er_Jahre_Jakobsen_Hans_Agne_28zugeschrieben29_AteljC3A9_Lyktan_28zugeschrieben29__20783__expert_search__M_036__0__eng__1527204575_872202498'><span class='helv11u'>Auktion: 036 - M Kat.Nr.: 404</span></a><br />Manufacturer: Ateljé Lyktan (zugeschrieben)<br />Artist: Jakobsen, Hans Agne (zugeschrieben)<br />Number of Parts: <b>1<br />Estimate: <b>180</b> &euro;<br /><b>Unsold object</b><br />City: München<br />Date: 31.05.2003<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Lot: 036 404 - Jakobsen, Hans Agne (zugeschrieben) - Ate...
 • Hängelampe, 1950er Jahre

 • Jakobsen, Hans Agne (zugeschrieben) - Ateljé Lyktan (zugeschrieben)

 • Estimate: 150 - 180 €
 • Unsold object
Drei Steh- bzw. Beistellampen, 1960er Jahre<br /><a href='object_detail_Drei_Steh_bzw_Beistellampen_1960er_Jahre_Jakobsen_Hans_Agne_28zugeschrieben29_AteljC3A9_Lyktan_28zugeschrieben29__20784__expert_search__M_036__0__eng__1527204575_872202498'><span class='helv11u'>Auktion: 036 - M Kat.Nr.: 405</span></a><br />Manufacturer: Ateljé Lyktan, (zugeschrieben)<br />Artist: Jakobsen, Hans Agne (zugeschrieben)<br />Number of Parts: <b>3<br />Estimate: <b>350</b> &euro;<br /><b>Unsold object</b><br />City: München<br />Date: 31.05.2003<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Lot: 036 405 - Jakobsen, Hans Agne (zugeschrieben) - Ate...
 • Drei Steh- bzw. Beistellampen, 1960er Jahre

 • Jakobsen, Hans Agne (zugeschrieben) - Ateljé Lyktan, (zugeschrieben)

 • Estimate: 350 - 350 €
 • Unsold object