Auktion 125A
 • 23.02.2016
 • 17:00
 • München

Design meets Movie


Ende des Nachverkaufs
24.03.2016
2 Gefundene Objekte -> Künstler -> Juhl, Finn; Bang, Grethe
 • 1 - 2
Verkauft
Zwei Papierkörbe, um 1955<br /><a href='object_detail_Zwei_PapierkC3B6rbe_um_1955_Juhl_Finn3B_Bang_Grethe_C398rskov_Torben_Co_Kopenhagen__82376__expert_search__M_125A__0__ger__1511099847_347478700'><span class='helv11u'>Auktion: 125A - M Kat.Nr.: 23</span></a><br />Hersteller: Ørskov, Torben, & Co., Kopenhagen<br />K&uuml;nstler: Juhl, Finn; Bang, Grethe<br />Anzahl der Teile: <b>2<br />Sch&auml;tzpreis: <b>1200</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>1300</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 23.02.2016<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 125A 23 - Juhl, Finn; Bang, Grethe - Ørskov, Torbe...
 • Zwei Papierkörbe, um 1955

 • Juhl, Finn; Bang, Grethe - Ørskov, Torben, & Co., Kopenhagen

 • Schätzpreis: 800 - 1200 €
 • Zuschlag: 1300 €
Verkauft
Tablett, um 1955<br /><a href='object_detail_Tablett_um_1955_Juhl_Finn3B_Bang_Grethe_C398rskov_Torben_Co_Kopenhagen__82377__expert_search__M_125A__0__ger__1511099847_347478700'><span class='helv11u'>Auktion: 125A - M Kat.Nr.: 24</span></a><br />Hersteller: Ørskov, Torben, & Co., Kopenhagen<br />K&uuml;nstler: Juhl, Finn; Bang, Grethe<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>600</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>400</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 23.02.2016<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 125A 24 - Juhl, Finn; Bang, Grethe - Ørskov, Torbe...
 • Tablett, um 1955

 • Juhl, Finn; Bang, Grethe - Ørskov, Torben, & Co., Kopenhagen

 • Schätzpreis: 400 - 600 €
 • Zuschlag: 400 €