Auktion 121A
  • 09.06.2015
  • 17:00
  • München

Design made in Germany


Ende des Nachverkaufs
09.07.2015
1 Gefundenes Objekt -> Künstler -> Keler, Peter
  • 1 - 1
Verkauft
Zwei Armlehnsessel 'Typ 103', 1930er Jahre<br /><a href='object_detail_Zwei_Armlehnsessel_Typ_103_1930er_Jahre_Keler_Peter_Gleisner_Berlin_28zugeschrieben29__79773__expert_search__M_121A__0__ger__1524290077_1738187191'><span class='helv11u'>Auktion: 121A - M Kat.Nr.: 53</span></a><br />Hersteller: Gleisner, Berlin (zugeschrieben)<br />K&uuml;nstler: Keler, Peter<br />Anzahl der Teile: <b>2<br />Sch&auml;tzpreis: <b>1200</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>750</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 09.06.2015<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 121A 53  - Keler, Peter - Gleisner, Berlin (zugeschr...
  • Zwei Armlehnsessel 'Typ 103', 1930er Jahre

  • Keler, Peter - Gleisner, Berlin (zugeschrieben)

  • Schätzpreis: 900 - 1200 €
  • Zuschlag: 750 €