Auction 075
  • 2008-09-02
  • 12:00

Design


Post auction sale until
02.10.2008
1 Object found -> Artists -> Klint, Kaare (zugeschrieben)
  • 1 - 1
Sold
Armlehnsessel<br /><a href='object_detail_Armlehnsessel_Klint_Kaare_28zugeschrieben29_Rasmussen_Ruud_Kopenhagen_28zugeschrieben29__44087__expert_search__M_075__0__eng__1529410723_731656344'><span class='helv11u'>Auktion: 075 - M Kat.Nr.: 40</span></a><br />Manufacturer: Rasmussen, Ruud, Kopenhagen (zugeschrieben)<br />Artist: Klint, Kaare (zugeschrieben)<br />Number of Parts: <b>1<br />Estimate: <b>1200</b> &euro;<br />Award:<b>800</b> &euro;<br /><b>Sold object</b><br />City: München<br />Date: 02.09.2008<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Lot: 075 40  - Klint, Kaare (zugeschrieben) - Rasmussen, ...
  • Armlehnsessel

  • Klint, Kaare (zugeschrieben) - Rasmussen, Ruud, Kopenhagen (zugeschrieben)

  • Estimate: 800 - 1200 €
  • Award: 800 €