Auction 098A
  • 2011-09-20
  • 12:00
  • Munich

Italian Design - Modern Art


Post auction sale until
20.10.2011
1 Object found -> Artists -> Ludwig, Wolfgang
  • 1 - 1
Sold
Op-Art Objekt 'Kinematische Scheibe b 1'<br /><a href='object_detail_Op_Art_Objekt_Kinematische_Scheibe_b_1_Ludwig_Wolfgang_Birkler_Thomer_Berlin__58919__expert_search__M_098A__0__eng__1527462387_1059450884'><span class='helv11u'>Auktion: 098A - M Kat.Nr.: 206</span></a><br />Manufacturer: Birkler& Thomer, Berlin<br />Artist: Ludwig, Wolfgang<br />Number of Parts: <b>1<br />Estimate: <b>2000</b> &euro;<br />Award:<b>1600</b> &euro;<br /><b>Sold object</b><br />City: München<br />Date: 20.09.2011<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Lot: 098A 206  - Ludwig, Wolfgang - Birkler& Thomer, Berlin
  • Op-Art Objekt 'Kinematische Scheibe b 1'

  • Ludwig, Wolfgang - Birkler& Thomer, Berlin

  • Estimate: 1500 - 2000 €
  • Award: 1600 €