Auction 075
  • 2008-09-02
  • 12:00

Design


Post auction sale until
02.10.2008
1 Object found -> Artists -> Mögelin, Else (zugeschrieben)
  • 1 - 1
Wandbehang<br /><a href='object_detail_Wandbehang_MC3B6gelin_Else_28zugeschrieben29_Gildenhaller_Beiderwandweberei_28zugeschrieben29__44057__expert_search__M_075__0__eng__1529335114_2025079898'><span class='helv11u'>Auktion: 075 - M Kat.Nr.: 10</span></a><br />Manufacturer: Gildenhaller Beiderwandweberei (zugeschrieben)<br />Artist: Mögelin, Else (zugeschrieben)<br />Number of Parts: <b>1<br />Estimate: <b>2000</b> &euro;<br /><b>Unsold object</b><br />City: München<br />Date: 02.09.2008<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Lot: 075 10  - Mögelin, Else (zugeschrieben) - Gildenhal...
  • Wandbehang

  • Mögelin, Else (zugeschrieben) - Gildenhaller Beiderwandweberei (zugeschrieben)

  • Estimate: 1500 - 2000 €
  • Unsold object