Auktion 134A
  • 10.10.2017
  • 12:00

Design,


Ende des Nachverkaufs
09.11.2017
1 Gefundenes Objekt -> Künstler -> Matta, Sebastian
  • 1 - 1
Miniatur 'Magrittina', 1970<br /><a href='object_detail_Miniatur_Magrittina_1970_Matta_Sebastian_Simon_International_fC3BCr_Gavina_Bologna__89113__expert_search__M_134A__0__ger__1532015107_1532914286'><span class='helv11u'>Auktion: 134A - M Kat.Nr.: 22</span></a><br />Hersteller: Simon International für Gavina, Bologna<br />K&uuml;nstler: Matta, Sebastian<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>500</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 10.10.2017<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
  • Miniatur 'Magrittina', 1970

  • Matta, Sebastian - Simon International für Gavina, Bologna

  • Schätzpreis: 400 - 500 €
  • Unverkauftes Objekt