Auktion 110A
 • 24.09.2013
 • 15:00
 • München

Design - Kunst nach 1945


Ende des Nachverkaufs
24.10.2013
9 Gefundene Objekte -> Künstler -> Wegner, Hans J
 • 1 - 9
Kinderstuhl 'Peter's chair', 1944<br /><a href='object_detail_Kinderstuhl_Peters_chair_1944_Wegner_Hans_J_FDB_MC3B8bler_DC3A4nemark__69685__expert_search__M_110A__0__ger__1508522542_1939370129'><span class='helv11u'>Auktion: 110A - M Kat.Nr.: 1483</span></a><br />Hersteller: FDB Møbler, Dänemark<br />K&uuml;nstler: Wegner, Hans J.<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>900</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 24.09.2013<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 110A 1483 - Wegner, Hans J. - FDB Møbler, Dänemark
 • Kinderstuhl 'Peter's chair', 1944

 • Wegner, Hans J. - FDB Møbler, Dänemark

 • Schätzpreis: 800 - 900 €
 • Unverkauftes Objekt
Sofatisch 'AT 12', 1950er Jahre<br /><a href='object_detail_Sofatisch_AT_12_1950er_Jahre_Wegner_Hans_J_Tuck_Andreas_Kopenhagen__69702__expert_search__M_110A__0__ger__1508522542_1939370129'><span class='helv11u'>Auktion: 110A - M Kat.Nr.: 1516</span></a><br />Hersteller: Tuck, Andreas, Kopenhagen<br />K&uuml;nstler: Wegner, Hans J.<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>800</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 24.09.2013<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 110A 1516 - Wegner, Hans J. - Tuck, Andreas, Kopenh...
 • Sofatisch 'AT 12', 1950er Jahre

 • Wegner, Hans J. - Tuck, Andreas, Kopenhagen

 • Schätzpreis: 700 - 800 €
 • Unverkauftes Objekt
Verkauft
Esstisch 'FH 4602' mit sechs Stühlen 'FH 4103', 1952<br /><a href='object_detail_Esstisch_FH_4602_mit_sechs_StC3BChlen_FH_4103_1952_Wegner_Hans_J_Hansen_Fritz_AllerC3B6d__68361__expert_search__M_110A__0__ger__1508522542_1939370129'><span class='helv11u'>Auktion: 110A - M Kat.Nr.: 1517</span></a><br />Hersteller: Hansen, Fritz, Alleröd<br />K&uuml;nstler: Wegner, Hans J.<br />Anzahl der Teile: <b>7<br />Sch&auml;tzpreis: <b>3000</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>2600</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 24.09.2013<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 110A 1517 - Wegner, Hans J. - Hansen, Fritz, Alleröd
 • Esstisch 'FH 4602' mit sechs Stühlen 'FH 4103', 1952

 • Wegner, Hans J. - Hansen, Fritz, Alleröd

 • Schätzpreis: 2500 - 3000 €
 • Zuschlag: 2600 €
Tisch 'AT 303', um 1952<br /><a href='object_detail_Tisch_AT_303_um_1952_Wegner_Hans_J_Tuck_Andreas_Kopenhagen__69706__expert_search__M_110A__0__ger__1508522542_1939370129'><span class='helv11u'>Auktion: 110A - M Kat.Nr.: 1518</span></a><br />Hersteller: Tuck, Andreas, Kopenhagen<br />K&uuml;nstler: Wegner, Hans J.<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>2000</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 24.09.2013<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 110A 1518 - Wegner, Hans J. - Tuck, Andreas, Kopenh...
Verkauft
Zwei Sessel 'GE 290', 1953<br /><a href='object_detail_Zwei_Sessel_GE_290_1953_Wegner_Hans_J_Getama_Gedsted__69709__expert_search__M_110A__0__ger__1508522542_1939370129'><span class='helv11u'>Auktion: 110A - M Kat.Nr.: 1522</span></a><br />Hersteller: Getama, Gedsted<br />K&uuml;nstler: Wegner, Hans J.<br />Anzahl der Teile: <b>2<br />Sch&auml;tzpreis: <b>1500</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>1400</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 24.09.2013<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 110A 1522 - Wegner, Hans J. - Getama, Gedsted
Bettsofa 'GE 258', 1954<br /><a href='object_detail_Bettsofa_GE_258_1954_Wegner_Hans_J_3B_Klint_Vibeke_Getama_Gedsted__69712__expert_search__M_110A__0__ger__1508522542_1939370129'><span class='helv11u'>Auktion: 110A - M Kat.Nr.: 1537</span></a><br />Hersteller: Getama, Gedsted<br />K&uuml;nstler: Wegner, Hans J.; Klint, Vibeke<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>1000</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 24.09.2013<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 110A 1537 - Wegner, Hans J.; Klint, Vibeke - Getama...
 • Bettsofa 'GE 258', 1954

 • Wegner, Hans J.; Klint, Vibeke - Getama, Gedsted

 • Schätzpreis: 900 - 1000 €
 • Unverkauftes Objekt
Verkauft
Nähkästchen, um 1960<br /><a href='object_detail_NC3A4hkC3A4stchen_um_1960_Wegner_Hans_J_Tuck_Andreas_Kopenhagen__69750__expert_search__M_110A__0__ger__1508522542_1939370129'><span class='helv11u'>Auktion: 110A - M Kat.Nr.: 1578</span></a><br />Hersteller: Tuck, Andreas, Kopenhagen<br />K&uuml;nstler: Wegner, Hans J.<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>700</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>500</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 24.09.2013<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 110A 1578 - Wegner, Hans J. - Tuck, Andreas, Kopenh...
Sofatisch, um 1960<br /><a href='object_detail_Sofatisch_um_1960_Wegner_Hans_J_Tuck_Andreas_Kopenhagen__71060__expert_search__M_110A__0__ger__1508522542_1939370129'><span class='helv11u'>Auktion: 110A - M Kat.Nr.: 1579</span></a><br />Hersteller: Tuck, Andreas, Kopenhagen<br />K&uuml;nstler: Wegner, Hans J.<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>800</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 24.09.2013<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 110A 1579 - Wegner, Hans J. - Tuck, Andreas, Kopenh...
Verkauft
Sechs Stühle 'GE 601', 1980<br /><a href='object_detail_Sechs_StC3BChle_GE_601_1980_Wegner_Hans_J_Getama_Gedsted__69786__expert_search__M_110A__0__ger__1508522542_1939370129'><span class='helv11u'>Auktion: 110A - M Kat.Nr.: 1622</span></a><br />Hersteller: Getama, Gedsted<br />K&uuml;nstler: Wegner, Hans J<br />Anzahl der Teile: <b>6<br />Sch&auml;tzpreis: <b>3500</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>3500</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 24.09.2013<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 110A 1622 - Wegner, Hans J - Getama, Gedsted