Auktion 139A
 • 26.06.2018
 • 12:00
 • M?nchen

Design


Ende des Nachverkaufs
26.07.2018
12 Gefundene Objekte -> Sammelgebiete: Elektrogeräte
 • 1 - 12
Höhensonne 'IV-5-Sun', 1951<br /><a href='object_detail_HC3B6hensonne_IV_5_Sun_1951_Bill_Max_Novelectric_AG_ZC3BCrich_fC3BCr_Paul_Schaller_AG_Bern__92896__list_objects__M_139A__0__ger__1540149558_874650467'><span class='helv11u'>Auktion: 139A - M Kat.Nr.: 108</span></a><br />Hersteller: Novelectric AG, Zürich, für Paul Schaller AG, Bern<br />K&uuml;nstler: Bill, Max<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>600</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: M?nchen<br />Datum: 26.06.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 139A 108 - Bill, Max - Novelectric AG, Zürich, fü...
 • Höhensonne 'IV-5-Sun', 1951

 • Bill, Max - Novelectric AG, Zürich, für Paul Schaller AG, Bern

 • Schätzpreis: 500 - 600 €
 • Unverkauftes Objekt
Tragbares Transistorradio 'PI 51', 1951<br /><a href='object_detail_Tragbares_Transistorradio_PI_51_1951_Braun_Artur_28zugeschrieben29_Braun_AG_Frankfurt_am_Main__92911__list_objects__M_139A__0__ger__1540149558_874650467'><span class='helv11u'>Auktion: 139A - M Kat.Nr.: 140</span></a><br />Hersteller: Braun AG, Frankfurt am Main<br />K&uuml;nstler: Braun, Artur (zugeschrieben)<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>600</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: M?nchen<br />Datum: 26.06.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 139A 140 - Braun, Artur (zugeschrieben) - Braun AG,...
 • Tragbares Transistorradio 'PI 51', 1951

 • Braun, Artur (zugeschrieben) - Braun AG, Frankfurt am Main

 • Schätzpreis: 500 - 600 €
 • Unverkauftes Objekt
Radiogerät 'SK 1', 1955<br /><a href='object_detail_RadiogerC3A4t_SK_1_1955_Braun_Artur3B_Eichler_Fritz_Braun_AG_Frankfurt_am_Main__92908__list_objects__M_139A__0__ger__1540149558_874650467'><span class='helv11u'>Auktion: 139A - M Kat.Nr.: 141</span></a><br />Hersteller: Braun AG, Frankfurt am Main<br />K&uuml;nstler: Braun, Artur; Eichler, Fritz<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>300</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: M?nchen<br />Datum: 26.06.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 139A 141 - Braun, Artur; Eichler, Fritz - Braun AG,...
 • Radiogerät 'SK 1', 1955

 • Braun, Artur; Eichler, Fritz - Braun AG, Frankfurt am Main

 • Schätzpreis: 200 - 300 €
 • Unverkauftes Objekt
Verkauft
Radio-Phonogerät 'Studio 1', 1957<br /><a href='object_detail_Radio_PhonogerC3A4t_Studio_1_1957_Gugelot_Hans3B_Lindinger_Herbert3B_Wagenfeld_Wilhelm_Braun_AG_Kronberg_i_Taunus__92850__list_objects__M_139A__0__ger__1540149558_874650467'><span class='helv11u'>Auktion: 139A - M Kat.Nr.: 142</span></a><br />Hersteller: Braun AG, Kronberg i. Taunus<br />K&uuml;nstler: Gugelot, Hans; Lindinger, Herbert; Wagenfeld, Wilhelm<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>4000</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>2500</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: M?nchen<br />Datum: 26.06.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 139A 142 - Gugelot, Hans; Lindinger, Herbert; Wagen...
 • Radio-Phonogerät 'Studio 1', 1957

 • Gugelot, Hans; Lindinger, Herbert; Wagenfeld, Wilhelm - Braun AG, Kronberg i. Taunus

 • Schätzpreis: 3000 - 4000 €
 • Zuschlag: 2500 €
Radio-Phono-Kombination 'SK 5', 'Schneewittchensarg', 1958<br /><a href='object_detail_Radio_Phono_Kombination_SK_5_Schneewittchensarg_1958_Rams_Dieter3B_Gugelot_Hans_Braun_AG_Frankfurt_am_Main__92916__list_objects__M_139A__0__ger__1540149558_874650467'><span class='helv11u'>Auktion: 139A - M Kat.Nr.: 143</span></a><br />Hersteller: Braun AG, Frankfurt am Main<br />K&uuml;nstler: Rams, Dieter; Gugelot, Hans<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>300</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: M?nchen<br />Datum: 26.06.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 139A 143 - Rams, Dieter; Gugelot, Hans - Braun AG, ...
 • Radio-Phono-Kombination 'SK 5', 'Schneewittchensarg', 1958

 • Rams, Dieter; Gugelot, Hans - Braun AG, Frankfurt am Main

 • Schätzpreis: 200 - 300 €
 • Unverkauftes Objekt
Tragbares Transistorradio 'Transistor K', 1959<br /><a href='object_detail_Tragbares_Transistorradio_Transistor_K_1959_Rams_Dieter_Braun_AG_Frankfurt_am_Main__92912__list_objects__M_139A__0__ger__1540149558_874650467'><span class='helv11u'>Auktion: 139A - M Kat.Nr.: 144</span></a><br />Hersteller: Braun AG, Frankfurt am Main<br />K&uuml;nstler: Rams, Dieter<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>600</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: M?nchen<br />Datum: 26.06.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 139A 144 - Rams, Dieter - Braun AG, Frankfurt am Main
 • Tragbares Transistorradio 'Transistor K', 1959

 • Rams, Dieter - Braun AG, Frankfurt am Main

 • Schätzpreis: 500 - 600 €
 • Unverkauftes Objekt
Dia-Automat 'D 40', 1961<br /><a href='object_detail_Dia_Automat_D_40_1961_Rams_Dieter_Braun_AG_Frankfurt_am_Main__92910__list_objects__M_139A__0__ger__1540149558_874650467'><span class='helv11u'>Auktion: 139A - M Kat.Nr.: 145</span></a><br />Hersteller: Braun AG, Frankfurt am Main<br />K&uuml;nstler: Rams, Dieter<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>300</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: M?nchen<br />Datum: 26.06.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 139A 145 - Rams, Dieter - Braun AG, Frankfurt am Main
 • Dia-Automat 'D 40', 1961

 • Rams, Dieter - Braun AG, Frankfurt am Main

 • Schätzpreis: 200 - 300 €
 • Unverkauftes Objekt
Radiogerät 'SK 25', 1961<br /><a href='object_detail_RadiogerC3A4t_SK_25_1961_Braun_Artur3B_Eichler_Fritz_Braun_AG_Frankfurt_am_Main__92907__list_objects__M_139A__0__ger__1540149558_874650467'><span class='helv11u'>Auktion: 139A - M Kat.Nr.: 146</span></a><br />Hersteller: Braun AG, Frankfurt am Main<br />K&uuml;nstler: Braun, Artur; Eichler, Fritz<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>300</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: M?nchen<br />Datum: 26.06.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 139A 146 - Braun, Artur; Eichler, Fritz - Braun AG,...
 • Radiogerät 'SK 25', 1961

 • Braun, Artur; Eichler, Fritz - Braun AG, Frankfurt am Main

 • Schätzpreis: 200 - 300 €
 • Unverkauftes Objekt
Weltempfänger 'Station T 1000', 1963<br /><a href='object_detail_WeltempfC3A4nger_Station_T_1000_1963_Rams_Dieter_Braun_AG_Frankfurt_am_Main__92913__list_objects__M_139A__0__ger__1540149558_874650467'><span class='helv11u'>Auktion: 139A - M Kat.Nr.: 147</span></a><br />Hersteller: Braun AG, Frankfurt am Main<br />K&uuml;nstler: Rams, Dieter<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>600</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: M?nchen<br />Datum: 26.06.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 139A 147 - Rams, Dieter - Braun AG, Frankfurt am Main
 • Weltempfänger 'Station T 1000', 1963

 • Rams, Dieter - Braun AG, Frankfurt am Main

 • Schätzpreis: 500 - 600 €
 • Unverkauftes Objekt
Verkauft
Fernsehgerät 'FS 1010', 1969<br /><a href='object_detail_FernsehgerC3A4t_FS_1010_1969_Rams_Dieter_Braun_AG_Frankfurt_am_Main__92905__list_objects__M_139A__0__ger__1540149558_874650467'><span class='helv11u'>Auktion: 139A - M Kat.Nr.: 148</span></a><br />Hersteller: Braun AG, Frankfurt am Main<br />K&uuml;nstler: Rams, Dieter<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>400</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>300</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: M?nchen<br />Datum: 26.06.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 139A 148 - Rams, Dieter - Braun AG, Frankfurt am Main
 • Fernsehgerät 'FS 1010', 1969

 • Rams, Dieter - Braun AG, Frankfurt am Main

 • Schätzpreis: 300 - 400 €
 • Zuschlag: 300 €
Tischventilator 'HL-70', 1971<br /><a href='object_detail_Tischventilator_HL_70_1971_Weiss_Reinhold3B_Greubel_JC3BCrgen_Braun_AG_Frankfurt_am_Main__92909__list_objects__M_139A__0__ger__1540149558_874650467'><span class='helv11u'>Auktion: 139A - M Kat.Nr.: 149</span></a><br />Hersteller: Braun AG, Frankfurt am Main<br />K&uuml;nstler: Weiss, Reinhold; Greubel, Jürgen<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>150</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: M?nchen<br />Datum: 26.06.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 139A 149 - Weiss, Reinhold; Greubel, Jürgen - Brau...
 • Tischventilator 'HL-70', 1971

 • Weiss, Reinhold; Greubel, Jürgen - Braun AG, Frankfurt am Main

 • Schätzpreis: 100 - 150 €
 • Unverkauftes Objekt
Wanduhr '6600366', 1968<br /><a href='object_detail_Wanduhr_6600366_1968_Kams_Jochen_Kams_Jochen__92798__list_objects__M_139A__0__ger__1540149558_874650467'><span class='helv11u'>Auktion: 139A - M Kat.Nr.: 167</span></a><br />Hersteller: Kams, Jochen<br />K&uuml;nstler: Kams, Jochen<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>600</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: M?nchen<br />Datum: 26.06.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 139A 167 - Kams, Jochen - Kams, Jochen