Auktion 128A
 • 20.09.2016
 • 15:00
 • München

Skandinavisches Design


Ende des Nachverkaufs
20.10.2016
2 Gefundene Objekte -> Sammelgebiete: Keramik Porzellan
 • 1 - 2
Verkauft
Elefant, 1970er Jahre<br /><a href='object_detail_Elefant_1970er_Jahre_Vallien_Bertil_RC3B6rstrands_Porslinsfabriker_LidkC3B6ping__85250__list_objects__M_128A__0__ger__1521773503_1466201297'><span class='helv11u'>Auktion: 128A - M Kat.Nr.: 131</span></a><br />Hersteller: Rörstrands Porslinsfabriker, Lidköping<br />K&uuml;nstler: Vallien, Bertil<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>500</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>650</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 20.09.2016<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 128A 131 - Vallien, Bertil - Rörstrands Porslinsfab...
 • Elefant, 1970er Jahre

 • Vallien, Bertil - Rörstrands Porslinsfabriker, Lidköping

 • Schätzpreis: 450 - 500 €
 • Zuschlag: 650 €
Verkauft
Zierteller, 1960er Jahre<br /><a href='object_detail_Zierteller_1960er_Jahre_Kaipiainen_Birger_Arabia_Helsinki__85233__list_objects__M_128A__0__ger__1521773503_1466201297'><span class='helv11u'>Auktion: 128A - M Kat.Nr.: 133</span></a><br />Hersteller: Arabia, Helsinki<br />K&uuml;nstler: Kaipiainen, Birger<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>1200</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>1300</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 20.09.2016<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 128A 133 - Kaipiainen, Birger - Arabia, Helsinki
 • Zierteller, 1960er Jahre

 • Kaipiainen, Birger - Arabia, Helsinki

 • Schätzpreis: 1000 - 1200 €
 • Zuschlag: 1300 €