Auktion 134B
  • 11.10.2017
  • 12:00
  • M?nchen

Design,


Ende des Nachverkaufs
10.11.2017
1 Gefundenes Objekt -> Sammelgebiete: Kunst, Grafik 1900-1945
  • 1 - 1
Verkauft
<a href='object_detail_Neuer_Kunstsalon_Stuttgart_um_1913_autorisierter_Nachdruck_vor_1987_Schlemmer_Oskar__89330__list_objects__M_134B__0__ger__1534394590_1053642001'><span class='helv11u'>Auktion: 134B - M Kat.Nr.: 262</span></a><br />K&uuml;nstler: Schlemmer, Oskar<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>300</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>200</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: M?nchen<br />Datum: 11.10.2017<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 134B 262  - Schlemmer, Oskar
  • 'Neuer Kunstsalon Stuttgart', um 1913, autorisierter Nachdruck, vor 1987

  • Schlemmer, Oskar

  • Schätzpreis: 200 - 300 €
  • Zuschlag: 200 €