Auktion 136A
  • 12.12.2017
  • 15:00

Design, Jugendstil - Art Deco


Ende des Nachverkaufs
11.01.2018
6 Gefundene Objekte -> Sammelgebiete: Kunst, Plakate
  • 1 - 6
<a href='object_detail_Plakat_Volkshochschule_mit_Widmung_1947_Aicher_Otl__90966__list_objects__M_136A__0__ger__1539910161_25196953'><span class='helv11u'>Auktion: 136A - M Kat.Nr.: 45</span></a><br />K&uuml;nstler: Aicher, Otl<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>1800</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 12.12.2017<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 136A 45  - Aicher, Otl
<a href='object_detail_Tea_Pot_28Cherries29_1973_Sottsass_Ettore__90877__list_objects__M_136A__0__ger__1539910161_25196953'><span class='helv11u'>Auktion: 136A - M Kat.Nr.: 142</span></a><br />K&uuml;nstler: Sottsass, Ettore<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>800</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 12.12.2017<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 136A 142  - Sottsass, Ettore
<a href='object_detail_Tea_Pot_28Cardamon29_1973_Sottsass_Ettore__90878__list_objects__M_136A__0__ger__1539910161_25196953'><span class='helv11u'>Auktion: 136A - M Kat.Nr.: 143</span></a><br />K&uuml;nstler: Sottsass, Ettore<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>800</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 12.12.2017<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 136A 143  - Sottsass, Ettore
<a href='object_detail_Tea_Pot_28Lapislazuli29_1973_Sottsass_Ettore__90879__list_objects__M_136A__0__ger__1539910161_25196953'><span class='helv11u'>Auktion: 136A - M Kat.Nr.: 144</span></a><br />K&uuml;nstler: Sottsass, Ettore<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>800</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 12.12.2017<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 136A 144  - Sottsass, Ettore
<a href='object_detail_Fruit_bowl_28Camomilla29_1973_Sottsass_Ettore__90880__list_objects__M_136A__0__ger__1539910161_25196953'><span class='helv11u'>Auktion: 136A - M Kat.Nr.: 145</span></a><br />K&uuml;nstler: Sottsass, Ettore<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>800</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 12.12.2017<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 136A 145  - Sottsass, Ettore
Verkauft
<a href='object_detail_Tea_Pot_28Basilico29_1973_Sottsass_Ettore__90881__list_objects__M_136A__0__ger__1539910161_25196953'><span class='helv11u'>Auktion: 136A - M Kat.Nr.: 146</span></a><br />K&uuml;nstler: Sottsass, Ettore<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>800</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>600</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 12.12.2017<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 136A 146  - Sottsass, Ettore