Auktion 138B
 • 15.05.2018
 • 15:00

Art Nouveau - Art Deco


Ende des Nachverkaufs
14.06.2018
40 Gefundene Objekte -> Sammelgebiete: Silber
Verkauft
Petschaft, um 1905<br /><a href='object_detail_Petschaft_um_1905_Auchentaller_Josef_Maria_28zugeschrieben29_Scheid_G_A_Wien__92477__list_objects__M_138B__0__ger__1534323018_1152998847'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 457</span></a><br />Hersteller: Scheid, G.A., Wien<br />K&uuml;nstler: Auchentaller, Josef Maria (zugeschrieben)<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>400</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>650</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 16.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 457 - Auchentaller, Josef Maria (zugeschrieben...
 • Petschaft, um 1905

 • Auchentaller, Josef Maria (zugeschrieben) - Scheid, G.A., Wien

 • Schätzpreis: 340 - 400 €
 • Zuschlag: 650 €
Verkauft
Humoristischer Pfeifenstopfer, 1920er Jahre<br /><a href='object_detail_Humoristischer_Pfeifenstopfer_1920er_Jahre_Wien_Wien__92476__list_objects__M_138B__0__ger__1534323018_1152998847'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 480</span></a><br />Hersteller: Wien<br />K&uuml;nstler: Wien<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>380</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>333.34</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 16.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 480 - Wien - Wien
Kleine Dose, um 1930<br /><a href='object_detail_Kleine_Dose_um_1930_Ballin_Mogens_Tuborg__92482__list_objects__M_138B__0__ger__1534323018_1152998847'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 654</span></a><br />Hersteller: Ballin, Mogens, Tuborg<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>600</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 16.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 654 - Ballin, Mogens, Tuborg
Schale 'Iris', um 1900<br /><a href='object_detail_Schale_Iris_um_1900_Bruckmann_SC3B6hne_Heilbronn__92268__list_objects__M_138B__0__ger__1534323018_1152998847'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 655</span></a><br />Hersteller: Bruckmann & Söhne, Heilbronn<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>800</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 16.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 655 - Bruckmann & Söhne, Heilbronn
Verkauft
Puderdose, um 1928<br /><a href='object_detail_Puderdose_um_1928_Cartier_Paris__92351__list_objects__M_138B__0__ger__1534323018_1152998847'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 656</span></a><br />Hersteller: Cartier, Paris<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>700</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>600</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 16.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 656 - Cartier, Paris
Jardiniere, um 1920<br /><a href='object_detail_Jardiniere_um_1920_Deutschland__92538__list_objects__M_138B__0__ger__1534323018_1152998847'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 657</span></a><br />Hersteller: Deutschland<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>300</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 16.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 657 - Deutschland
Kleine Dose 'Phönix', 1920er Jahre<br /><a href='object_detail_Kleine_Dose_PhC3B6nix_1920er_Jahre_Deutschland__92483__list_objects__M_138B__0__ger__1534323018_1152998847'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 658</span></a><br />Hersteller: Deutschland<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>700</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 16.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 658 - Deutschland
Verkauft
Henkelvase, 1930er Jahre<br /><a href='object_detail_Henkelvase_1930er_Jahre_Deutschland__92010__list_objects__M_138B__0__ger__1534323018_1152998847'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 660</span></a><br />Hersteller: Deutschland<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>300</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>350</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 16.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 660 - Deutschland
Drei Teile Dessertbesteck, um 1900<br /><a href='object_detail_Drei_Teile_Dessertbesteck_um_1900_Frankreich__92352__list_objects__M_138B__0__ger__1534323018_1152998847'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 662</span></a><br />Hersteller: Frankreich<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>350</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 16.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 662 - Frankreich
Verkauft
Puderdose, um 1930<br /><a href='object_detail_Puderdose_um_1930_Frankreich__92481__list_objects__M_138B__0__ger__1534323018_1152998847'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 663</span></a><br />Hersteller: Frankreich<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>500</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>300</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 16.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 663 - Frankreich
Mokkakanne, 1950er Jahre<br /><a href='object_detail_Mokkakanne_1950er_Jahre_Hingelberg_Frantz__92269__list_objects__M_138B__0__ger__1534323018_1152998847'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 665</span></a><br />Hersteller: Hingelberg, Frantz<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>800</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 16.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 665 - Hingelberg, Frantz
Sauciere, 1908 mit Löffel 'Acorn', 1915<br /><a href='object_detail_Sauciere_1908_mit_LC3B6ffel_Acorn_1915_Rohde_Johan_Jensen_Georg_Kopenhagen__92708__list_objects__M_138B__0__ger__1534323018_1152998847'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 666</span></a><br />Hersteller: Jensen, Georg, Kopenhagen<br />K&uuml;nstler: Rohde, Johan<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>1200</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 16.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 666 - Rohde, Johan - Jensen, Georg, Kopenhagen
 • Sauciere, 1908 mit Löffel 'Acorn', 1915

 • Rohde, Johan - Jensen, Georg, Kopenhagen

 • Schätzpreis: 900 - 1200 €
 • Unverkauftes Objekt
Sahnekanne und Zuckerschale '80 F' - 'Beaded', 1915<br /><a href='object_detail_Sahnekanne_und_Zuckerschale_80_F_Beaded_1915_Jensen_Georg_Jensen_Georg_Kopenhagen__92013__list_objects__M_138B__0__ger__1534323018_1152998847'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 667</span></a><br />Hersteller: Jensen, Georg, Kopenhagen<br />K&uuml;nstler: Jensen, Georg<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>700</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 16.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 667 - Jensen, Georg - Jensen, Georg, Kopenhagen
 • Sahnekanne und Zuckerschale '80 F' - 'Beaded', 1915

 • Jensen, Georg - Jensen, Georg, Kopenhagen

 • Schätzpreis: 500 - 700 €
 • Unverkauftes Objekt
Fußschale '17 A', um 1915<br /><a href='object_detail_FuC39Fschale_17_A_um_1915_Rohde_Johan_Jensen_Georg_Kopenhagen__92017__list_objects__M_138B__0__ger__1534323018_1152998847'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 668</span></a><br />Hersteller: Jensen, Georg, Kopenhagen<br />K&uuml;nstler: Rohde, Johan<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>1000</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 16.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 668 - Rohde, Johan - Jensen, Georg, Kopenhagen
 • Fußschale '17 A', um 1915

 • Rohde, Johan - Jensen, Georg, Kopenhagen

 • Schätzpreis: 800 - 1000 €
 • Unverkauftes Objekt
Speisebesteck 'Konge' - 'Acorn', 1915<br /><a href='object_detail_Speisebesteck_Konge_Acorn_1915_Rohde_Johan_Jensen_Georg_Kopenhagen__92240__list_objects__M_138B__0__ger__1534323018_1152998847'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 669</span></a><br />Hersteller: Jensen, Georg, Kopenhagen<br />K&uuml;nstler: Rohde, Johan<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>2600</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 16.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 669 - Rohde, Johan - Jensen, Georg, Kopenhagen
 • Speisebesteck 'Konge' - 'Acorn', 1915

 • Rohde, Johan - Jensen, Georg, Kopenhagen

 • Schätzpreis: 2000 - 2600 €
 • Unverkauftes Objekt
Vorspeisenbesteck 'Konge' - 'Acorn', 1915<br /><a href='object_detail_Vorspeisenbesteck_Konge_Acorn_1915_Rohde_Johan_Jensen_Georg_Kopenhagen__92241__list_objects__M_138B__0__ger__1534323018_1152998847'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 670</span></a><br />Hersteller: Jensen, Georg, Kopenhagen<br />K&uuml;nstler: Rohde, Johan<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>1600</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 16.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 670 - Rohde, Johan - Jensen, Georg, Kopenhagen
 • Vorspeisenbesteck 'Konge' - 'Acorn', 1915

 • Rohde, Johan - Jensen, Georg, Kopenhagen

 • Schätzpreis: 1200 - 1600 €
 • Unverkauftes Objekt
Verkauft
Kleine Henkelschale '235 A', um 1915<br /><a href='object_detail_Kleine_Henkelschale_235_A_um_1915_Jensen_Georg_Jensen_Georg_Kopenhagen__92015__list_objects__M_138B__0__ger__1534323018_1152998847'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 671</span></a><br />Hersteller: Jensen, Georg, Kopenhagen<br />K&uuml;nstler: Jensen, Georg<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>150</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>400</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 16.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 671 - Jensen, Georg - Jensen, Georg, Kopenhagen
 • Kleine Henkelschale '235 A', um 1915

 • Jensen, Georg - Jensen, Georg, Kopenhagen

 • Schätzpreis: 100 - 150 €
 • Zuschlag: 400 €
Aufsatzschale '413', um 1915<br /><a href='object_detail_Aufsatzschale_413_um_1915_Rohde_Johan_Jensen_Georg_Kopenhagen__92026__list_objects__M_138B__0__ger__1534323018_1152998847'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 672</span></a><br />Hersteller: Jensen, Georg, Kopenhagen<br />K&uuml;nstler: Rohde, Johan<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>1200</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 16.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 672 - Rohde, Johan - Jensen, Georg, Kopenhagen
 • Aufsatzschale '413', um 1915

 • Rohde, Johan - Jensen, Georg, Kopenhagen

 • Schätzpreis: 900 - 1200 €
 • Unverkauftes Objekt
Verkauft
Vier Besteckteile 'Magnolia', 1919<br /><a href='object_detail_Vier_Besteckteile_Magnolia_1919_Jensen_Georg_Jensen_Georg_Kopenhagen__92014__list_objects__M_138B__0__ger__1534323018_1152998847'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 673</span></a><br />Hersteller: Jensen, Georg, Kopenhagen<br />K&uuml;nstler: Jensen, Georg<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>700</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>700</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 16.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 138B 673 - Jensen, Georg - Jensen, Georg, Kopenhagen
 • Vier Besteckteile 'Magnolia', 1919

 • Jensen, Georg - Jensen, Georg, Kopenhagen

 • Schätzpreis: 500 - 700 €
 • Zuschlag: 700 €
Verkauft
Kleine Aufsatzschale '85', um 1920<br /><a href='object_detail_Kleine_Aufsatzschale_85_um_1920_Jensen_Georg_Kopenhagen__91881__list_objects__M_138B__0__ger__1534323018_1152998847'><span class='helv11u'>Auktion: 138B - M Kat.Nr.: 674</span></a><br />Hersteller: Jensen, Georg, Kopenhagen<br />Anzahl der Teile: <b><br />Sch&auml;tzpreis: <b>400</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>500</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 16.05.2018<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH<br />| <a href="index.php?_function=list_objects&amp;Language=ger&amp;_start=20&amp;vars2=Silber_Quittenbaum_Kunstauktionen__Silber__M_138B__ger&amp;Obj_Kuenstler=&amp;Obj_Kuenstler_Hersteller=&amp;Obj_Hersteller=&amp;&amp;PHPSESSID=nsvg7mpq1q8te5aqdhicqj46l2">--></a> |
Los: 138B 674 - Jensen, Georg, Kopenhagen