Auktion 034
 • 05.04.2003
 • 12:00
 • Hamburg

Design, Jugendstil - Art D?co


Ende des Nachverkaufs
05.05.2003
35 Gefundene Objekte -> Sammelgebiete: Silber und Metallarbeiten
Kerzenleuchter. Um 1840.<br /><a href='object_detail_Kerzenleuchter_Um_1840_Altona__19307__list_objects__H_034__0__ger__1531922959_2102688961'><span class='helv11u'>Auktion: 034 - H Kat.Nr.: 187</span></a><br />Hersteller: Altona<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>3500</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: Hamburg<br />Datum: 05.04.2003<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 034 187 - Altona
Löffelhalter. Meister Sebald Heinrich Blau. Um 1777-79.<br /><a href='object_detail_LC3B6ffelhalter_Meister_Sebald_Heinrich_Blau_Um_1777_79_Blau_Sebald_Heinrich_Augsburg__19308__list_objects__H_034__0__ger__1531922959_2102688961'><span class='helv11u'>Auktion: 034 - H Kat.Nr.: 188</span></a><br />Hersteller: Augsburg<br />K&uuml;nstler: Blau, Sebald Heinrich<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>1200</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: Hamburg<br />Datum: 05.04.2003<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 034 188 - Blau, Sebald Heinrich - Augsburg
 • Löffelhalter. Meister Sebald Heinrich Blau. Um 1777-79.

 • Blau, Sebald Heinrich - Augsburg

 • Schätzpreis: 1200 €
 • Unverkauftes Objekt
Zierschale. Meister Michael Mair. Um 1680-85.<br /><a href='object_detail_Zierschale_Meister_Michael_Mair_Um_1680_85_Mair_Michael_Augsburg__19309__list_objects__H_034__0__ger__1531922959_2102688961'><span class='helv11u'>Auktion: 034 - H Kat.Nr.: 189</span></a><br />Hersteller: Augsburg<br />K&uuml;nstler: Mair, Michael<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>1100</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: Hamburg<br />Datum: 05.04.2003<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 034 189 - Mair, Michael - Augsburg
 • Zierschale. Meister Michael Mair. Um 1680-85.

 • Mair, Michael - Augsburg

 • Schätzpreis: 1100 €
 • Unverkauftes Objekt
Paar Kerzenleuchter. 1818.<br /><a href='object_detail_Paar_Kerzenleuchter_1818_Augsburg__19310__list_objects__H_034__0__ger__1531922959_2102688961'><span class='helv11u'>Auktion: 034 - H Kat.Nr.: 190</span></a><br />Hersteller: Augsburg<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>7000</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: Hamburg<br />Datum: 05.04.2003<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 034 190 - Augsburg
Schreibzeug. Meister Johann Ulrich Jebenz . 1710.<br /><a href='object_detail_Schreibzeug_Meister_Johann_Ulrich_Jebenz_1710_Augsburg__19311__list_objects__H_034__0__ger__1531922959_2102688961'><span class='helv11u'>Auktion: 034 - H Kat.Nr.: 191</span></a><br />Hersteller: Augsburg<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>4400</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: Hamburg<br />Datum: 05.04.2003<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 034 191 - Augsburg
13tlg. Mokkalöffelset. 2. Hälfte 19. Jh.<br /><a href='object_detail_13tlg_MokkalC3B6ffelset_2_HC3A4lfte_19_Jh_Deutschland__19312__list_objects__H_034__0__ger__1531922959_2102688961'><span class='helv11u'>Auktion: 034 - H Kat.Nr.: 192</span></a><br />Hersteller: Deutschland<br />Anzahl der Teile: <b>13<br />Sch&auml;tzpreis: <b>200</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: Hamburg<br />Datum: 05.04.2003<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 034 192 - Deutschland
Verkauft
Barockstil-Kaffeekanne.<br /><a href='object_detail_Barockstil_Kaffeekanne_Deutschland__19313__list_objects__H_034__0__ger__1531922959_2102688961'><span class='helv11u'>Auktion: 034 - H Kat.Nr.: 193</span></a><br />Hersteller: Deutschland<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>400</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>400</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: Hamburg<br />Datum: 05.04.2003<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 034 193 - Deutschland
Henkelvase<br /><a href='object_detail_Henkelvase_Deutschland__19314__list_objects__H_034__0__ger__1531922959_2102688961'><span class='helv11u'>Auktion: 034 - H Kat.Nr.: 194</span></a><br />Hersteller: Deutschland<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>130</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: Hamburg<br />Datum: 05.04.2003<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 034 194 - Deutschland
Konvolut Zwei Schälchen<br /><a href='object_detail_Konvolut_Zwei_SchC3A4lchen_Deutschland__19315__list_objects__H_034__0__ger__1531922959_2102688961'><span class='helv11u'>Auktion: 034 - H Kat.Nr.: 195</span></a><br />Hersteller: Deutschland<br />Anzahl der Teile: <b>2<br />Sch&auml;tzpreis: <b>100</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: Hamburg<br />Datum: 05.04.2003<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 034 195 - Deutschland
Verkauft
Milchkännchen und Zuckertopf.<br /><a href='object_detail_MilchkC3A4nnchen_und_Zuckertopf_Deyhle_SchwC3A4bisch_GmC3BCnd__19316__list_objects__H_034__0__ger__1531922959_2102688961'><span class='helv11u'>Auktion: 034 - H Kat.Nr.: 196</span></a><br />Hersteller: Deyhle, Schwäbisch Gmünd<br />Anzahl der Teile: <b>2<br />Sch&auml;tzpreis: <b>100</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>100</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: Hamburg<br />Datum: 05.04.2003<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 034 196 - Deyhle, Schwäbisch Gmünd
Friesenlöffel. Anfang 19. Jh.<br /><a href='object_detail_FriesenlC3B6ffel_Anfang_19_Jh_Hamburg__19317__list_objects__H_034__0__ger__1531922959_2102688961'><span class='helv11u'>Auktion: 034 - H Kat.Nr.: 197</span></a><br />Hersteller: Hamburg<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>120</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: Hamburg<br />Datum: 05.04.2003<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 034 197 - Hamburg
Verkauft
Suppenkelle. Um 1843.<br /><a href='object_detail_Suppenkelle_Um_1843_Seyde_F_Dresden__19318__list_objects__H_034__0__ger__1531922959_2102688961'><span class='helv11u'>Auktion: 034 - H Kat.Nr.: 198</span></a><br />Hersteller: Seyde, F., Dresden<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>120</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>100</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: Hamburg<br />Datum: 05.04.2003<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 034 198 - Seyde, F., Dresden
Großer Löffel. Ende 18. Jh.<br /><a href='object_detail_GroC39Fer_LC3B6ffel_Ende_18_Jh_ElsaC39F_28Colmar_StraC39Fburg29__19319__list_objects__H_034__0__ger__1531922959_2102688961'><span class='helv11u'>Auktion: 034 - H Kat.Nr.: 199</span></a><br />Hersteller: Elsaß (Colmar/Straßburg)<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>500</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: Hamburg<br />Datum: 05.04.2003<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 034 199 - Elsaß (Colmar/Straßburg)
Kleine Schöpfkelle. 1834.<br /><a href='object_detail_Kleine_SchC3B6pfkelle_1834_C396sterreich__19320__list_objects__H_034__0__ger__1531922959_2102688961'><span class='helv11u'>Auktion: 034 - H Kat.Nr.: 200</span></a><br />Hersteller: Österreich<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>160</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: Hamburg<br />Datum: 05.04.2003<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 034 200 - Österreich
Verkauft
Kandisschale. Johann Dietrich Laué jun. Um 1810-20.<br /><a href='object_detail_Kandisschale_Johann_Dietrich_LauC3A9_jun_Um_1810_20_Hamburg__19321__list_objects__H_034__0__ger__1531922959_2102688961'><span class='helv11u'>Auktion: 034 - H Kat.Nr.: 201</span></a><br />Hersteller: Hamburg<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>1400</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>1300</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: Hamburg<br />Datum: 05.04.2003<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 034 201 - Hamburg
20 tlg. Fischbesteck . Um 1905.<br /><a href='object_detail_20_tlg_Fischbesteck_Um_1905_Koch_Bergfeld_Bremen__19322__list_objects__H_034__0__ger__1531922959_2102688961'><span class='helv11u'>Auktion: 034 - H Kat.Nr.: 202</span></a><br />Hersteller: Koch & Bergfeld, Bremen<br />Anzahl der Teile: <b>20<br />Sch&auml;tzpreis: <b>700</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: Hamburg<br />Datum: 05.04.2003<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 034 202 - Koch & Bergfeld, Bremen
Verkauft
Kaffeekanne. Um 1820.<br /><a href='object_detail_Kaffeekanne_Um_1820_Paris__19323__list_objects__H_034__0__ger__1531922959_2102688961'><span class='helv11u'>Auktion: 034 - H Kat.Nr.: 203</span></a><br />Hersteller: Paris<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>1380</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>1400</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: Hamburg<br />Datum: 05.04.2003<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 034 203 - Paris
Kleiner Deckelhumpen. Nicolaus Weiss (Lübeck 1544 - Nürnberg 1631) . Um 1620.<br /><a href='object_detail_Kleiner_Deckelhumpen_Nicolaus_Weiss_28LC3BCbeck_1544_NC3BCrnberg_163129_Um_1620_Weiss_Nicolaus_28LC3BCbeck_1544_NC3BCrnberg_163129_NC3BCrnberg__19324__list_objects__H_034__0__ger__1531922959_2102688961'><span class='helv11u'>Auktion: 034 - H Kat.Nr.: 204</span></a><br />Hersteller: Nürnberg<br />K&uuml;nstler: Weiss, Nicolaus (Lübeck 1544 - Nürnberg 1631)<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>10000</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: Hamburg<br />Datum: 05.04.2003<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 034 204 - Weiss, Nicolaus (Lübeck 1544 - Nürnberg ...
 • Kleiner Deckelhumpen. Nicolaus Weiss (Lübeck 1544 - Nürnberg 1631) . Um 1620.

 • Weiss, Nicolaus (Lübeck 1544 - Nürnberg 1631) - Nürnberg

 • Schätzpreis: 10000 €
 • Unverkauftes Objekt
Verkauft
<a href='object_detail_Handspiegel_1923_JRG__19325__list_objects__H_034__0__ger__1531922959_2102688961'><span class='helv11u'>Auktion: 034 - H Kat.Nr.: 205</span></a><br />K&uuml;nstler: J&RG<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>120</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>100</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: Hamburg<br />Datum: 05.04.2003<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 034 205 - J&RG
Paar Gewürzschälchen. Richard Watts (Meister seit 1710). 1731.<br /><a href='object_detail_Paar_GewC3BCrzschC3A4lchen_Richard_Watts_28Meister_seit_171029_1731_London__19326__list_objects__H_034__0__ger__1531922959_2102688961'><span class='helv11u'>Auktion: 034 - H Kat.Nr.: 206</span></a><br />Hersteller: London<br />Anzahl der Teile: <b>2<br />Sch&auml;tzpreis: <b>900</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: Hamburg<br />Datum: 05.04.2003<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH<br />| <a href="index.php?_function=list_objects&amp;Language=ger&amp;_start=20&amp;vars2=Silber_und_Metallarbeiten_Quittenbaum_Kunstauktionen__Silber%20und%20Metallarbeiten__H_034__ger&amp;Obj_Kuenstler=&amp;Obj_Kuenstler_Hersteller=&amp;Obj_Hersteller=&amp;&amp;PHPSESSID=bcjo6p4f5b8pifggj5t90td802">--></a> |
Los: 034 206 - London
 • Paar Gewürzschälchen. Richard Watts (Meister seit 1710). 1731.

 • - London

 • Schätzpreis: 900 €
 • Unverkauftes Objekt