Auktion 130A
 • 06.12.2016
 • 14:00
 • München

Schools of Design


Ende des Nachverkaufs
05.01.2017
4 Gefundene Objekte -> Kapitel: Art Déco Österr./Böhmen
 • 1 - 4
Verkauft
Sechs Weingläser, 1926<br /><a href='object_detail_Sechs_WeinglC3A4ser_1926_Hoffmann_Josef_Moser_Ludwig_Karlsbad__85382__list_objects__M_130A__0__ger__1527170792_1884859704'><span class='helv11u'>Auktion: 130A - M Kat.Nr.: 4</span></a><br />Hersteller: Moser, Ludwig, Karlsbad<br />K&uuml;nstler: Hoffmann, Josef<br />Anzahl der Teile: <b>6<br />Sch&auml;tzpreis: <b>1000</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>900</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 06.12.2016<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 130A 4 - Hoffmann, Josef - Moser, Ludwig, Karlsbad
 • Sechs Weingläser, 1926

 • Hoffmann, Josef - Moser, Ludwig, Karlsbad

 • Schätzpreis: 900 - 1000 €
 • Zuschlag: 900 €
Schatulle 'Neptun', um 1935<br /><a href='object_detail_Schatulle_Neptun_um_1935_Hoffmann_Josef3B_Lurje_Viktor_28zugeschrieben29_Bojanovsky_Rudolf3B_Wiener_VersuchswerkstC3A4tte__85986__list_objects__M_130A__0__ger__1527170792_1884859704'><span class='helv11u'>Auktion: 130A - M Kat.Nr.: 5</span></a><br />Hersteller: Bojanovsky, Rudolf; Wiener Versuchswerkstätte<br />K&uuml;nstler: Hoffmann, Josef; Lurje, Viktor (zugeschrieben)<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>16000</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 06.12.2016<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 130A 5 - Hoffmann, Josef; Lurje, Viktor (zugeschrie...
 • Schatulle 'Neptun', um 1935

 • Hoffmann, Josef; Lurje, Viktor (zugeschrieben) - Bojanovsky, Rudolf; Wiener Versuchswerkstätte

 • Schätzpreis: 15000 - 16000 €
 • Unverkauftes Objekt
Verkauft
Schale, 1922-25<br /><a href='object_detail_Schale_1922_25_Wieselthier_Vally_Wiener_WerkstC3A4tte__85466__list_objects__M_130A__0__ger__1527170792_1884859704'><span class='helv11u'>Auktion: 130A - M Kat.Nr.: 15</span></a><br />Hersteller: Wiener Werkstätte<br />K&uuml;nstler: Wieselthier, Vally<br />Anzahl der Teile: <b>1<br />Sch&auml;tzpreis: <b>900</b> &euro;<br />Zuschlag:<b>800</b> &euro;<br /><b>Verkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 06.12.2016<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 130A 15 - Wieselthier, Vally - Wiener Werkstätte
Teeservice, um 1925<br /><a href='object_detail_Teeservice_um_1925_ZC3BClow_Franz_von_Augarten_Wien__85379__list_objects__M_130A__0__ger__1527170792_1884859704'><span class='helv11u'>Auktion: 130A - M Kat.Nr.: 16</span></a><br />Hersteller: Augarten, Wien<br />K&uuml;nstler: Zülow, Franz von<br />Anzahl der Teile: <b>9<br />Sch&auml;tzpreis: <b>4000</b> &euro;<br /><b>Unverkauftes Objekt</b><br />Ort: München<br />Datum: 06.12.2016<br />&#169; 2007 QUITTENBAUM Kunstauktionen GmbH
Los: 130A 16 - Zülow, Franz von - Augarten, Wien